gfps-image-hero-banner-conductive-leveL-switches.jpg

Vodivé hladinové spínače

GF Piping Systems nabízí pečlivě vybranou řadu hladinových spínačů. Různé podmínky využití vyžadují vlastní principy fungování, konkrétní technologické přípojky a smáčivé materiály špičkové kvality. Hladinové spínače GF Piping Systems zajišťují bezpečnost v průmyslových nádržích.

Vodivé spínače vycházejí z principiu vodivosti a lze je používat pro kapaliny s vodivostí vyšší než 10 μS/cm.
Pro detekci hladiny musí být sondy v nádrži ponořené. Délka sondy by měla odpovídat hladině v nádrži, aby bylo možné ji detekovat. Plnění kapaliny do nádrže se změní vodivost mezi referenční sondou a sondami. Spojením bude aktivováno relé pro výstup.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building