GF heeft drie categorie 1 producten in de Nationale Milieu Database

21-06-23 - 08:51 (Midden-Europese tijd)

De overheid wil dat de milieubelasting van gebouwen wordt verminderd door het gebruik van duurzame materialen. Dat is een mooi streven, maar hoe borg je dit en draagt GF hieraan bij?

Elke bouwproduct in een gebouw heeft in meerdere of mindere mate effect op ons milieu. Alle milieueffecten van de gebruikte bouwproducten tezamen is de milieuprestatie van een bouwwerk. Om te kunnen vergelijken moeten alle partijen dezelfde berekening uitvoeren. Daarom heeft de rijksoverheid een bepalingsmethode laten ontwikkelen voor het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken. Centraal in deze bepalingsmethode staat de Nationale Milieu Database (NMD) waarin de milieudata van producten wordt verzameld. De database is de bron voor de rekeninstrumenten waarmee de milieuprestatie van bouwwerken kunnen worden bepaald.

 

Levenscyclusanalyse (LCA)

De bepalingsmethode is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product. Om een product in de NMD op te laten nemen, heb je een LCA nodig om de milieudata van het product te verzamelen en te beschrijven. Er wordt onderzocht voor elke levensfase van het product welk milieueffect het product heeft op de uitputting van grondstoffen en welke toxische emissies vrijkomen.

 

Opname in de NMD

Een NMD erkende, deskundige toetst de data voor opname in de database. De uitkomst van de LCA-studie is een scorelijst met milieueffecten. Na controle wordt de milieudata via productkaarten toegevoegd aan de NMD.

 

Bewust kiezen voor minder milieubelasting

Uiteindelijk wordt de milieuprestatie van een bouwwerk met speciale rekensoftware berekend. De rekeninstrumenten kunnen gebruikt worden om al op de tekentafel de milieubelasting van een bouwwerk te verminderen. Daardoor is het mogelijk de milieubelasting van geschikte bouwproducten te vergelijken en bewust te kiezen voor een bouwproduct met de minste milieubelasting.

 

Verscherpte eis

Het berekenen van de milieuprestatie, de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen), is verplicht volgens het Bouwbesluit. Het ministerie van BZK bepaalt hoe hoog de eis is. De eis staat nu op 0,8 voor nieuwe woningen en moet voor 2030 naar 0,5. Op dit moment loopt er een verkenning of deze aanscherping versneld kan worden. De verwachting is dat de eis voor 2025 naar 0,5 gaat. Het eindelijke doel is om Nederland in 2050 100% circulair te maken.

 

3 categorieën

Wanneer deze eis wordt aangescherpt, wordt het voor ontwerpers moeilijker om de eis te halen. Zij zullen dan meer moeten gaan werken met nog duurzamere producten. De producten die zijn opgenomen in de NMD hebben allemaal een productkaart met een categorie. Er zijn 3 categorieën. De producten in categorie 1 zijn duurzamer dan de producten in categorie 3. Om aan de verscherpte eisen te kunnen voldoen, zal meer gewerkt moeten worden met producten waar een categorie 1 of 2 productkaart van is.

 

3 x GF in categorie 1

Het maken van een categorie 1 of 2 productkaarten is niet van de ene op de andere dag gedaan. Het hele proces vanaf het maken van een LCA tot een goedgekeurde categorie 1 kaart kan ongeveer een jaar duren. Daarom heeft GF het proces al eerder opgestart waardoor wij nu als eerste in de branche met 3 leidingsysteemproducten met een categorie 1 kaart in de NMD staan. Hiermee dragen wij ons steentje bij om het voor ontwerpers en gebouweigenaren makkelijker te maken de verscherpte eis van 0,5 alsnog te halen.

 

Kunststof is minder milieubelastend

Metaal heeft een zwaardere milieubelasting dan kunststof vanwege diverse redenen. Zo is bijvoorbeeld de CO2 footprint van het voorgeïsoleerde kunststof klimaatleidingsysteem COOL-FIT 2.0 vele malen beter ten opzichte van metaal dat na-geïsoleerd moet worden. Daarom heeft COOL-FIT 2.0 voor klimaatinstallaties een categorie 1 productkaart. COOL-FIT 4.0 heeft ook een categorie 1 productkaart, maar dan voor in koelleidingsystemen. Het derde GF-product is de kunststof vlinderklep type 565. In de LCA-studie is deze vlinderklep vergeleken met een gelijkwaardige, metalen vlinderklep. Het resultaat was dat de CO2 footprint van de vlinderklep type 565 meer dan 25% lager is dan dat van metalen vlinderkleppen.

 

Conclusie

Om in 2025 aan de verscherpte eis van de MPG te kunnen voldoen, moeten ontwerpers nog duurzamere producten kiezen. Dat kan alleen als ontwerpers kiezen voor categorie 1 producten die in de NMD zijn opgenomen. GF heeft als enige in de branche drie verschillende producten met een categorie 1 productkaart:

  • COOL-FIT 4.0, het voorgeïsoleerde kunststof klimaatleidingsysteem
  • COOL-FIT 2.0, het voorgeïsoleerde kunststof klimaatleidingsysteem
  • Vlinderklep 565, de kunststof vlinderklep voor water gerelateerde applicaties

Dus wilt ook u aan de verscherpte MPG-eis kunnen voldoen? Kies dan voor deze duurzame systemen!