Hycleen Automation System (Hycleen AS) on jo jonkin aikaa ollut tärkeä osa GF Piping Systemsin tuotevalikoimaa. Kyseessä on juomaveden laadun varmistava desinfiointi- ja huuhtelujärjestelmä, joka on tarkoitettu laajoihin rakennuskokonaisuuksiin (kuten esim. hotelleihin, sairaaloihin ja suurikokoisiin asuinkerrostaloihin). GF on nyt myös esitellyt Hycleen AS-järjestelmän digitaaliseen valvontaan ja ohjaukseen tarkoitetun pilvipohjaisen Hycleen Connect-kauko-ohjausjärjestelmän.

Pilvipalveluun perustuva kauko-ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa juomavesiputkiston digitaalisen valvonnan ja ohjauksen

Hycleen Automation System -järjestelmä mahdollistaa juomaveden laadun ylläpidon laajoissa ja monimutkaisissa juomavesiputkistoissa. Hydrauliseen tasapainotukseen perustuva järjestelmä varmistaa putkistossa kiertävän veden vakaan lämpötilan, huuhtelee ja desinfioi putket sekä tallentaa kaikki järjestelmän toimintaan liittyvät tiedot lokikirjaan.

Järjestelmän asentaminen ja käyttöönotto on hyvin helppoa. Hycleen AS -järjestelmän tilaa koskevien tietojen hallinnan ja seurannan edellytyksenä on kuitenkin se, että käyttäjä on itse paikan päällä.

Sinulle koituvat edut

Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö

Pilvipohjainen Hycleen Connect-kauko-ohjausjärjestelmä kehitettiin Plug&Play-periaatteen pohjalta, aivan kuten itse Hycleen AS-järjestelmäkin. Hycleen Connect-järjestelmän asentaminen kestää vain muutaman minuutin, jonka jälkeen voit intuitiivisen käyttöliittymän kautta ohjata koko putkistoa.

100 % digitaalisuus

Täysin digitaalinen järjestelmä, jonka kautta pääset etäältä käsiksi järjestelmääsi.

Luotettavuus

Sairaalan potilaat, asuinkerrostalon asukkaat ja hotellin vieraat voivat luottaa siihen, että korkealaatuista kylmää ja kuumaa vettä on aina saatavilla. Automaattisella hälytystoiminnolla varustettu järjestelmä valvoo nimittäin vedenlaatua vuorokauden kaikkina aikoina. Tämä vähentää riskejä.

Todellinen kauko-ohjauskeskus

Pilvipohjaisen Hycleen Connect-järjestelmän kautta voit valvoa ja ohjata yhtä tai useampia Hycleen AS-järjestelmiä. Voit siis samanaikaisesti valvoa useitakin rakennuksia. Tämän myötä talon ylläpidosta vastaava taho muuttuu digitaalisen palvelun tarjoajaksi.

Energiankulutus ja kestävyys

Automatisointi ja digitointi johtaa yleensä alhaisempiin juomavesi- ja energiankulutuksiin = kustannussäästöihin.

Olet koko ajan perillä siitä, mitä putkistojärjestelmässä tapahtuu

Älykkäät Hycleen-venttiilit useine antureineen helpottavat järjestelmässä ilmenevien vikojen paikallistamista. Tämä vähentää merkittävästi juomavesiputkistojen käyttökatkoksia. Tiedot välitetään venttiileissä sijaitsevien antureiden kautta järjestelmän keskusohjausyksikköön.

Yksinkertainen asennus, yksinkertainen laskutusperiaate

Käyttöönottoprosessin kolme vaihetta

Kauko-ohjausjärjestelmäsi on käyttövalmis.

Vaihtoehtoiset hinnoittelumallit

 • asiakaskohtaisesti räätälöity veloitus
 • kuukausiveloitus
 • joustavat veloitusajat

Kokeile, niin vakuutut!
connect.gfps.com

Käyttöliittymät ja lisenssit

GLT-käyttöliittymä BACnet IP

Jos käytät BACnet IP-rakennusautomaatio- ja hallintaverkkoa (Building Automation and Control networks) ja sinulla on sen käyttöön oikeuttavat lisenssit, voit myös yhdistää Hycleen Automation System-järjestelmäsi tähän verkkoon. Hycleen AS-käyttöliittymän voi tämän rajapinnan kautta linkittää talotekniikan hallintajärjestelmään (Building Services Management - BSM) lukuoikeuksin. BACnet-verkko toimii yhdessä perinteisten BSM-järjestelmien kanssa. Yhteyden muodostaminen Master-ohjausyksiköihin ja GLT-tason GLT+-kartoituksen käynnistäminen edellyttää kuitenkin GLT-asiantuntijan suorittamaa ohjelmointityötä.

Seuraavat Hycleen Automation System-järjestelmän tiedot voidaan viedä eteenpäin korkeammalla tasolla sijaitsevasta BSM-järjestelmästä. Tämän edellytyksenä on ohjelmalisenssin hankinta.

 • Tietojen seuranta reaaliajassa
 • Lokitiedot
 • Hälytysten hallinta
GLT-käyttöliittymä REST API/JSON

Yhteyden voi toisaalta myös muodostaa Rest API-rajapinnan (Representational State Transfer Application Programming Interface) kautta. Jos sinulla on REST API/JSON-järjestelmän käyttöön oikeuttavat lisenssit, voit yhdistää Hycleen AS-käyttöliittymän rakennuksen hallintajärjestelmään tämän rajapinnan kautta. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu tämän jälkeen ko. rajapinnan kautta. Tämä rajapinta mahdollistaa linkittämisen talotekniikan hallintaliittymään (Building Services Management - BSM) lukuoikeuksin. Rest API on tulevaisuuden rajapinta. Yhteyden muodostaminen Master-ohjausyksiköihin ja GLT-tason GLT+-kartoituksen käynnistäminen edellyttää kuitenkin GLT-asiantuntijan suorittamaa ohjelmointityötä.

Seuraavat Hycleen Automation System-järjestelmän tiedot voidaan viedä eteenpäin korkeammalla tasolla sijaitsevasta BSM-järjestelmästä. Tämän edellytyksenä on ohjelmalisenssin hankinta.

 • Tietojen seuranta reaaliajassa
 • Lokitiedot
 • Hälytysten hallinta
Master-releen aktivointilisenssi

Master-relemoduulin aktivoimiseen vaadittava lisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Master-releen ohjelmoinnin Actuator Automation-sovelluksen kautta. Master-releen ohjelmointi on tarpeen, kun haluat suorittaa muita rakennus- ja prosessiautomaatiosovelluksia. Voit ladata tämän moduulin Georg Fischerin CONNECT-alustalta heti, kun olet rekisteröinyt Hycleen Automation System-järjestelmäsi.

Actuator Automation-moduulin aktivointilisenssi

Actuator Automation-sovellusmoduulin aktivoimiseen vaadittava lisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Master- ja Uni Controller-releiden ohjelmoinnin sekä Uni Controller-releiden 4-20 mA tulo-/lähtösignaalien hyödyntämisen. Tämä mahdollistaa monien muiden rakennus- ja prosessiautomaatiotoimintojen toteuttamisen.

Hycleen Connect-lisenssi

Hycleen Connect-toimintojen käyttöön vaadittava kuukausilisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Hycleen Automation System-järjestelmän yhdistämisen Hycleen Connect-pilvipalveluun. Kun olet yhdistänyt Hycleen AS-järjestelmäsi pilvipalveluun, voit etäältä suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Järjestelmän etävalvonta
 • Automaattiset hälytykset
 • Järjestelmän etähallinta
 • Tietojen hallinta ja käsittely
Järjestelmän etävalvonta

Reaaliajassa toimiva järjestelmän yleiskatsaus: tiedot ovat selkeästi ryhmitellyt, näet myös historiatiedot ja saat lisäksi selkeitä raportteja järjestelmän analysoinnin ja optimoinnin pohjaksi.

Hälytysjärjestelmä

Hälytykset, Nopeat toiminta-ajat, Sähköposti-ilmoitukset, Vähemmän tarkastuskäyntejä. Alemmat huolto- ja käyttökustannukset.

Etäkäyttö

Tehokas järjestelmän etähallinta, kaikkien sovellusparametrien ja venttiiliasetusten online-etäsäätö, järjestelmän etäohjelmointi.

Tietojen hallinta ja käsittely

Voit ladata pöytäkirjoja pilvipalvelun eheystarkastuksen (järjestelmätietojen väärinkäytön estojärjestelmän) kautta. Korkea tietoturvan taso. Hallitse yhtä tai useampia juomavesiputkistoja etäältä.

Löydä häiriö, vähennä kustannuksia

Esimerkkejä sovelluskohteista

Vanhainkodit

Vanhainkodeissa on hyvin tärkeätä huolehtia hyvästä hygieniasta. Niissä asuu nimittäin vanhoja ihmisiä, joiden vastustuskyky on usein heikentynyt. Näin ollen juomaveden puhtauden varmistaminen on hyvin tärkeää. Vanhainkotien toiminnasta vastaavia tahoja kehotetaankin kiinnittämään erityistä huomiota juomavesiputkiston puhtauteen, jotta asukkaiden terveyttä vaarantavat riskit voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti poistaa.

Hotellit

Kaikki yksittäiset huoneet ja niiden vesiliitännät eivät aina ole kaikissa hotelleissa täysin käyttökuntoisia. Juomavesiputkiston puhtauteen on suositeltavaa kiinnittää huomiota etenkin silloin, kun osa huoneista seisovat välillä tyhjinä. Tyhjien huoneiden putket on tällaisissa tapauksissa huuhdeltava säännöllisin väliajoin. Juomaveden laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, koska hotellivieraiden terveystaso voi olla hyvinkin vaihteleva. Hotellien toiminnasta vastaavien tahojen on syytä kiinnittää huomiota tähän niin, että kaikki vieraat varmasti tuntevat olonsa mukavaksi ja voivat hyvin.

Sairaalat

Sairaalahygienian tulee aina vastata kaikkein korkeimpia vaatimuksia. Vesijohtoveden puhtaus on tärkeä osa sairaalahygieniaa, sillä vettä käytetään kaikkialla. Alkaen käsien pesusta ennen leikkausta, kirurgisten instrumenttien ja sairaalan eri laitteiden puhdistuksen sekä ateriapalvelujen kautta sairaalarakennuksen siivoukseen ja pesulapalveluihin asti.

Sairaala ei yksinkertaisesti voi toimia ilman täysin puhdasta ja hygieenistä vettä. Sairaaloiden toimintaohjeet auttavat torjumaan infektioiden leviämistä. Hycleen Automation System-desinfiontijärjestelmä tarjoaa tehokkaan suojan vesijohtoputkiston saastumiselta ja kestävän suojan infektioita vastaan. Järjestelmä auttaa näin estämään sairaalainfektioiden leviämistä.

Asuinkerrostalot

Juomavesiputkistoihin kohdistuu asuinkerrostaloissa monenlaisia haasteita. Kaikissa asunnoissa ei esim. koko ajan ole asukkaita: tämä tarkoittaa sitä, että niiden vesijohtoputket voivat olla pidempiäkin ajanjaksoja täysin käyttämättöminä.

Vesijohtoputkiston hygieniaan on syytä kiinnittää huomiota varsinkin silloin, kun osa huoneistoista ovat toisinaan tyhjiä. Tyhjien huoneistojen juomavesiputkistot on tällöin syytä huuhdella säännöllisin väliajoin. Juomaveden laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, koska kerrostalon asukkaiden terveystaso voi olla hyvinkin vaihteleva.

Kerrostalon juomaveden tulee yllä mainituista syistä olla hyvälaatuista. Asukkaat luottavat siihen, että heidän hanoista aina tulee puhdasta ja terveellistä juomavettä. Huoltoyhtiöt vastaavat yleensä useiden asuinrakennusten huollosta ja ylläpidosta. Näiden yhtiöiden kannalta on siksi hyödyksi, jos he voivat hallita ja ohjata juomavesihuoltoa keskitetysti.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg