Hycleen Connect

Pilvipalveluun perustuva kauko-ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa juomavesiputkiston digitaalisen valvonnan ja ohjauksen

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Pilvipalveluun perustuva kauko-ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa juomavesiputkiston digitaalisen valvonnan ja ohjauksen

Hycleen Automation System -järjestelmä mahdollistaa juomaveden laadun ylläpidon laajoissa ja monimutkaisissa juomavesiputkistoissa. Hydrauliseen tasapainotukseen perustuva järjestelmä varmistaa putkistossa kiertävän veden vakaan lämpötilan, huuhtelee ja desinfioi putket sekä tallentaa kaikki järjestelmän toimintaan liittyvät tiedot lokikirjaan.

Järjestelmän asentaminen ja käyttöönotto on hyvin helppoa. Hycleen AS -järjestelmän tilaa koskevien tietojen hallinnan ja seurannan edellytyksenä on kuitenkin se, että käyttäjä on itse paikan päällä.

Hycleen Connect Cloud Hycleen Connect Cloud

Sinulle koituvat edut

Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö

Pilvipohjainen Hycleen Connect-kauko-ohjausjärjestelmä kehitettiin Plug&Play-periaatteen pohjalta, aivan kuten itse Hycleen AS-järjestelmäkin. Hycleen Connect-järjestelmän asentaminen kestää vain muutaman minuutin, jonka jälkeen voit intuitiivisen käyttöliittymän kautta ohjata koko putkistoa.

100 % digitaalisuus

Täysin digitaalinen järjestelmä, jonka kautta pääset etäältä käsiksi järjestelmääsi.

Luotettavuus

Sairaalan potilaat, asuinkerrostalon asukkaat ja hotellin vieraat voivat luottaa siihen, että korkealaatuista kylmää ja kuumaa vettä on aina saatavilla. Automaattisella hälytystoiminnolla varustettu järjestelmä valvoo nimittäin vedenlaatua vuorokauden kaikkina aikoina. Tämä vähentää riskejä.

Todellinen kauko-ohjauskeskus

Pilvipohjaisen Hycleen Connect-järjestelmän kautta voit valvoa ja ohjata yhtä tai useampia Hycleen AS-järjestelmiä. Voit siis samanaikaisesti valvoa useitakin rakennuksia. Tämän myötä talon ylläpidosta vastaava taho muuttuu digitaalisen palvelun tarjoajaksi.

Energiankulutus ja kestävyys

Automatisointi ja digitointi johtaa yleensä alhaisempiin juomavesi- ja energiankulutuksiin = kustannussäästöihin.

Olet koko ajan perillä siitä, mitä putkistojärjestelmässä tapahtuu

Älykkäät Hycleen-venttiilit useine antureineen helpottavat järjestelmässä ilmenevien vikojen paikallistamista. Tämä vähentää merkittävästi juomavesiputkistojen käyttökatkoksia. Tiedot välitetään venttiileissä sijaitsevien antureiden kautta järjestelmän keskusohjausyksikköön.

Drinking water monitoring Drinking water monitoring

Yksinkertainen asennus, yksinkertainen laskutusperiaate

Käyttöönottoprosessin kolme vaihetta

Hycleen Connect 3 Steps Hycleen Connect

Kauko-ohjausjärjestelmäsi on käyttövalmis.

Vaihtoehtoiset hinnoittelumallit

 • asiakaskohtaisesti räätälöity veloitus
 • kuukausiveloitus
 • joustavat veloitusajat

Kokeile, niin vakuutut!
connect.gfps.com

Käyttöliittymät ja lisenssit

GLT-käyttöliittymä BACnet IP

Jos käytät BACnet IP-rakennusautomaatio- ja hallintaverkkoa (Building Automation and Control networks) ja sinulla on sen käyttöön oikeuttavat lisenssit, voit myös yhdistää Hycleen Automation System-järjestelmäsi tähän verkkoon. Hycleen AS-käyttöliittymän voi tämän rajapinnan kautta linkittää talotekniikan hallintajärjestelmään (Building Services Management - BSM) lukuoikeuksin. BACnet-verkko toimii yhdessä perinteisten BSM-järjestelmien kanssa. Yhteyden muodostaminen Master-ohjausyksiköihin ja GLT-tason GLT+-kartoituksen käynnistäminen edellyttää kuitenkin GLT-asiantuntijan suorittamaa ohjelmointityötä.

Seuraavat Hycleen Automation System-järjestelmän tiedot voidaan viedä eteenpäin korkeammalla tasolla sijaitsevasta BSM-järjestelmästä. Tämän edellytyksenä on ohjelmalisenssin hankinta.

 • Tietojen seuranta reaaliajassa
 • Lokitiedot
 • Hälytysten hallinta

GLT-käyttöliittymä REST API/JSON

Yhteyden voi toisaalta myös muodostaa Rest API-rajapinnan (Representational State Transfer Application Programming Interface) kautta. Jos sinulla on REST API/JSON-järjestelmän käyttöön oikeuttavat lisenssit, voit yhdistää Hycleen AS-käyttöliittymän rakennuksen hallintajärjestelmään tämän rajapinnan kautta. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu tämän jälkeen ko. rajapinnan kautta. Tämä rajapinta mahdollistaa linkittämisen talotekniikan hallintaliittymään (Building Services Management - BSM) lukuoikeuksin. Rest API on tulevaisuuden rajapinta. Yhteyden muodostaminen Master-ohjausyksiköihin ja GLT-tason GLT+-kartoituksen käynnistäminen edellyttää kuitenkin GLT-asiantuntijan suorittamaa ohjelmointityötä.

Seuraavat Hycleen Automation System-järjestelmän tiedot voidaan viedä eteenpäin korkeammalla tasolla sijaitsevasta BSM-järjestelmästä. Tämän edellytyksenä on ohjelmalisenssin hankinta.

 • Tietojen seuranta reaaliajassa
 • Lokitiedot
 • Hälytysten hallinta

Master-releen aktivointilisenssi

Master-relemoduulin aktivoimiseen vaadittava lisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Master-releen ohjelmoinnin Actuator Automation-sovelluksen kautta. Master-releen ohjelmointi on tarpeen, kun haluat suorittaa muita rakennus- ja prosessiautomaatiosovelluksia. Voit ladata tämän moduulin Georg Fischerin CONNECT-alustalta heti, kun olet rekisteröinyt Hycleen Automation System-järjestelmäsi.

Actuator Automation-moduulin aktivointilisenssi

Actuator Automation-sovellusmoduulin aktivoimiseen vaadittava lisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Master- ja Uni Controller-releiden ohjelmoinnin sekä Uni Controller-releiden 4-20 mA tulo-/lähtösignaalien hyödyntämisen. Tämä mahdollistaa monien muiden rakennus- ja prosessiautomaatiotoimintojen toteuttamisen.

Hycleen Connect-lisenssi

Hycleen Connect-toimintojen käyttöön vaadittava kuukausilisenssi. Tämä lisenssi mahdollistaa Hycleen Automation System-järjestelmän yhdistämisen Hycleen Connect-pilvipalveluun. Kun olet yhdistänyt Hycleen AS-järjestelmäsi pilvipalveluun, voit etäältä suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Järjestelmän etävalvonta
 • Automaattiset hälytykset
 • Järjestelmän etähallinta
 • Tietojen hallinta ja käsittely
Potable water monitoring Potable water monitoring

Löydä häiriö, vähennä kustannuksia

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Esimerkkejä sovelluskohteista

Vanhainkodit

Hotellit

Sairaalat

Asuinkerrostalot

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg