MD 160

MD160是一款无框架便携式对焊机,从而成为车间预制和现场安装的理想之选。可对其进行调整以适于连接带有特殊附件的承插焊机夹具MD125。

Georg Fischer Piping Systems Ltd Shanghai

No. 218 Kang Qiao Dong Road, Pudong, Shanghai

201319 Shanghai

中国

GF logo on the headquarters building