value-bar-icon-3 Độ tin cậy và an toàn cao nhờ hơn 60 năm kinh nghiệm

value-bar-icon-1 Hoàn toàn tương thích với hệ thống fieldbus

value-bar-icon-5 Lắp ráp sẵn các đường ống quan trọng để tiến hành việc lắp đặt nhanh chóng

wolke Lượng khí thải cacbon thấp hơn so với thép không gỉ

Sản phẩm

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyen Van Troi

700000 Ho Chi Minh, Phu Nhuan District

Việt Nam