value-bar-icon-1 Produkter med en livslängd på 25 år

value-bar-icon-2 Enkel sammanfogning på plats med elektrosvetsteknik

value-bar-icon-3 Energibesparingar med platsrörsystem

wolke Lägre utsläpp av koldioxid och vatten vid tillverkning jämfört med metallrörsystem

Produkter

Staffan Magnuson

Försäljningschef Marin

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden