value-bar-icon-2 Den högsta graden av skydd mot funktionsfel i systemet med hjälp av korrosionsfria komponenter av plast.

value-bar-icon-1 Säker montering utomhus (t.ex. på taket) utan några extra skyddselement.

value-bar-icon-5 Snabb montering och igångkörning med förisolering och elektrofusion.

hr Stöd av lokala specialister från GF Piping Systems

Produkter

Robert Follrud

Specialistsäljare Kyla

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

117 43 Stockholm

Sverige