value-bar-icon-1 Högsta graden av skydd mot stilleståndstider i produktionen och förlust av gods som orsakats av korrosionsskador.

wolke Idealisk för omvandling till sekundär kylning för att uppfylla miljöbestämmelser.

value-bar-icon-5 Snabb montering och igångkörning med förisolering och elektrofusion.

hr Stöd över alla projektfaser tillhandahålls av lokala specialister från GF Piping Systems

Mejerier

Mejeriindustrin har ett stort antal krav för kylning och frysning. Kylning av mjölk via en plattvärmeväxlare, kylning av förvaringstankarna för mjölk eller lagringsområden för andra mjölkbaserade produkter och livsmedel är de vanligaste tillämpningarna.

Produkter

Bagerier

Bakning är en mycket temperaturkänslig process. För stora industriella bagerier eller mindre regionala anläggningar är kylsystemet kritiskt för bageriverksamheter. Kylda vatten- och glykollösningar måste distribueras effektivt, exakt och säkert på sådana anläggningar.

Produkter

Kött och fisk

Produktionshallar för livsmedel, förpackningsområden för färska livsmedel och produktionsprocesserna själva är alla områden där temperaturstyrda miljöer är avgörande. I synnerhet i arbetsområden där livsmedel exponeras för den omgivande miljön, sedundära kylsystem med propylenglykol (MPG) är inte bara vanliga utan krävs ofta enligt lagstiftningen på grund av risken för att livsmedel kontamineras av läckande kylgaser.

Produkter

Robert Follrud

Segmentsansvarig Kyla

Ängelholm

Sverige