value-bar-icon-6 Kostnadsreducering tack vare en korrosionsfri

value-bar-icon-1 Felxibilitet under planeringen av systemet tack vare ett brett utbud av förisolerade komponenter.

value-bar-icon-5 Snabb montering

hr Stöd av lokala specialister från GF Piping Systems

Bryggerier

Historiken för sekundär kylning i bryggerier är dessutom lång med saltlösningar som ofta används för att kyla och reglera jäsningsprocessen samt för klimatkontroll i lagringsrummen. Enkel och ekonomisk montering följt av ett effektivt, underhållsfritt system - det är vad varje bryggerichef letar efter.

Produkter

Vinfabriker

Under hela vinproduktionsprocessen är en temperaturreglerad miljö och process av avgörande betydelse för vinfabrikens effektivitet och vinets kvalitet. Själva jäsningsprocessen är väldigt temperaturkänslig och kräver kylning av lagringstankarna. Detta är en av de viktigaste kylningstillämpningarna i vinfabriker men andra tillämpningar, till exempel nypressad druvjuice och alla lagringsområden måste också kylas.

Produkter

Kolsyrade drycker

Läskedryckers väsande och karakteristiska smak samt kolsyrat vatten kommer från upplöst CO2 i vatten vilket leder till en reaktion med upplöst kolsyra. Kylning är en avgörande del av buteljeringsprocessen för alla kolsyrade drycker.

Produkter

Robert Follrud

Specialistsäljare Kyla

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

117 43 Stockholm

Sverige