GF Piping Systems tillverkar ett fullständigt utbud av elektrofusionsmaskiner med höga prestanda som garanterar komplett dokumentation av elektrofusionsprocessen. Dessa maskiner är tillverkade av robusta material, är kompakta och bärbara vilket gör att de kan användas även under de hårdastetänkbara förhållandena De erbjuder utmärkta datalagringsalternativ och kan konfigureras utan att det krävs särskilt mycket utbildning.

Kvalitetshölje och kvalitetskomponenter

Dessa maskiner är inneslutna i ett ust hölje, utrustade med toppmoderna komponenter och kan användas utan problem på byggplatser under hårda förhållanden.

Minimal utbildning krävs

Ett intuitivt gränssnitt gör det möjligt för operatörer att närma sig dessa maskiner med enkelhet och börja kontrollera fusionssvetsprocessen omedelbart.

Utmärkt datalagring

Internminnet i dessa maskiner kan spara tusentals driftregistreringar vilket möjliggör fullständig spårbarhet och snabb inhämtning.

Arbetsflöde som kan konfigureras

I och med att två svetsarbeten aldrig är desamma kan datainmatningsinställningarna konfigureras enligt arbetsflödet för exceptionell tillförlitlighet på fältet.

MSA 125 elektrofusionsenhet

MSA 125 som är ett robust och ergonomiskt paket som passar i ett bärbart hölje kräver ingen specialistutbildning vilket gör att du kan påbörja fusionsprocessen omedelbart. Den har enkel lagring för dataprotokoll och en USB-port för nedladdning av rapporter.

MSA 2.0/2.1/2 MULTI/2 CF elsmältsvetsenhet

Serien MSA 2 som är robust, lätt och praktisk har en streckkodsskanner, ett kylsystem för flera fogningsarbeten och ett väl tilltaget internt minne för lagring av registreringar. Ett intuitivt gränssnitt ger operatören en tydlig översikt vid varje tillfälle.

MSA 315/330/340 elektrofusionsenheter

Elektrofusionsenheterna MSA 315, 330 och 340 reglerar hela svetsprocessen med hänsyn tagen till kompenseringen av energiutmatning samt är enkla att använda och har ett robust aluminiumhus. Enheterna har dessutom ett tillräckligt stort internt minne för att lagra upp till 1 000 registreringar av fogningar.

MSA 4.0/4.1 elektrofusionsenhet

MSA 4.0/4.1 är en elektrofusionsenhet med låg vikt som erbjuder fullständig spårbarhet samtidigt som svetsprocessen dokumenteras från start till slut. Denna serie levereras med inbyggd GPS och en alternativ trådlös skanner som gör det enkelt att vidarebefordra data till andra platser.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden