Försäljning VVS & komfortkyla

Per Axtilius

Försäljningschef VVS

Patric Wranghed

Säljare Region Stockholm

Jan Wessman

Säljare Region Väst

Segmentsansvarig VVS & komfortkyla

Tomas Behlander

Säljare Region Mellansverige