Kalkulator CO2

Rury z tworzyw sztucznych: kalkulator CO2 analizuje wkład w ochronę klimatu.

Ochrona klimatu i redukcja emisji CO2 to obecnie jeden z najważniejszych celów każdego z nas. Kalkulator CO2 pozwoli Ci udowodnić Twoim klientom, że przejście na rury z tworzywa pomaga chronić środowisko.

  • Wybierz materiały, które chcesz porównać – tworzywo i metal.
  • Następnie wprowadź żądaną długość rury dla przynajmniej jednej średnicy – w metrach lub stopach.
  • Kalkulator CO2 obliczy emisję (w kilogramach ekwiwalentu CO2) dla rur z tworzywa i rur metalowych. Obliczy również łączne oszczędności i pokaże odpowiednik w postaci kilometrów przejechanych samochodem.

Kalkulator CO2 bazuje na wynikach badania „Ökobilanz von Rohren” (Ocena cyklu życia rur) przeprowadzonego w 2008 roku przez ESU-services GmbH z siedzibą w Uster, Szwajcaria, na zlecenie GF Piping Systems. W obliczeniach uwzględniane są produkcja surowców (tworzywo, metal) i rur, transport i utylizacja oraz możliwości recyklingu po zakończeniu eksploatacji; czynniki związane z montażem i eksploatacją samej instalacji nie są brane pod uwagę.

Dane do badania dostarczyła organizacja Ecoinvent (www.ecoinvent.org) zarządzająca największą na świecie bazą danych ekologicznych. Wymiary rur pochodzą z odpowiednich norm i danych planistyczych.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Poland