Nasz zrównoważony ślad ekologiczny

Wsparcie globalnych wysiłków

Naszą misją, jako firmy prowadzącej działalność na całym świecie, jest wspieranie klientów w osiągnięciu sukcesu poprzez dostarczanie im innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań, dzięki którym zbiorowy globalny ślad ekologiczny będzie bardziej zrównoważony.

Zrównoważone działania

GF Piping Systems zapewnia bardziej zrównoważony przepływ: przepisy dotyczące ochrony środowiska, niedobór wody oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów i społeczeństwa na bardziej ekologiczne i zrównoważone rozwiązania to ważny zestaw trendów kształtujących zachowania klientów. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom bardziej zrównoważony rozwój poprzez ograniczenie zużycia energii, co zmniejsza emisję CO2. Dodatkowo GF pomaga swoim klientom osiągnąć sukces, zwiększając wydajność instalacji i eksploatacji.

Wszystko jest połączone

Rozumiemy, że wszystko jest ze sobą połączone – jeśli my będziemy dostarczać bardziej efektywne energetycznie i bardziej przyjazne dla środowiska produkty i usługi, nasi klienci będą mogli obniżyć swoją emisję CO2. Ostatecznie tylko poprzez udostępnienie naszym klientom zrównoważonych rozwiązań możemy wspólnie aktywnie przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

30% mniejsze zużycie energii w centrach danych

Roczne zużycie wody w Sao Paolo mniejsze o 75 miliardów litrów

Redukcja emisji CO2 przez 3-piętrowy biurowiec o 12,5 t

Cele zrównoważonego rozwoju

Na poziomie korporacyjnym GF jest członkiem UN Global Compact, zaś GF Piping Systems bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez ONZ. Do wspieranych przez nas celów należą m.in. dobre zdrowie i jakość życia; czysta woda i warunki sanitarne; innowacyjność przemysł i infrastruktura; zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz działania w dziedzinie klimatu.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska