value-bar-icon-1 De hoogste beschermingsgraad tegen stilstandtijden in de productie en verlies van goederen veroorzaakt door corrosieschade

wolke Ideaal voor conversie naar secundair koelen om te voldoen aan de milieuregels

value-bar-icon-5 Snelle installatie en inbedrijfstelling met pre-isolatie en elektrofusie

hr Ondersteuning tijdens alle projectfases door lokale specialisten van GF Piping Systems

Zuivel

De zuivelindustrie stelt talloze eisen aan koeling. Koelen van melk via een platenwarmtewisselaar, koeling van de opslagtanks voor de melk of opslaggebieden voor andere op melk gebaseerde producten en levensmiddelen zijn de meest algemene toepassingen.

Producten

Bakkerijen

Het bakproces is een zeer temperatuursensitief proces. Voor grote, industriële bakkerijen of kleinere, regionale installaties is het koelsysteem kritiek. Gekoeld water en glycol-oplossingen moeten in dergelijke installaties efficiënt, accuraat en veilig worden gedistribueerd.

Producten

Vlees en vis

Voedselproductiehallen, verpakkingsgebieden voor verse levensmiddelen en de productieprocessen zelf zijn allemaal gebieden waar temperatuurregeling essentieel is. Met name in gebieden waar voedingsmiddelen worden blootgesteld aan de omgeving zijn secundaire koelsystemen met propyleenglycol (MPG) niet alleen gebruikelijk, maar ze zijn vaak ook wettelijk vereist als gevolg van de mogelijkheid van voedselvervuiling door lekkende koelgassen.

Producten

Uw contactpersoon:

Marcel Dikkers

Marktsegment Manager Cooling