CO2-calculator

Plastic pipes: The CO2 calculator analyses the contribution to climate protection.

Bescherming van het klimaat en de vermindering van CO2-uitstoot staan bij iedereen hoog op de agenda. Met deze CO2-calculator kunt u uw klanten tonen welke bijdrage plastic leidingen kunnen leveren aan een schonere wereld.

  • Selecteer eerst de materialen die u wilt vergelijken, één plastic en één metaal.
  • Voer vervolgens de gewenste leidinglengte voor ten minste één leidingdiameter in, in meters of voeten.
  • De CO2-calculator toont u vervolgens de emissies (in kilo's of CO2-equivalenten) voor plastic en metalen leidingen. De calculator berekent ook automatisch de totale besparingen en geeft het equivalent in aantal per auto afgelegde kilometers.

De CO2-calculator is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek “Ökobilanz von Rohren” (levensduurberekening van leidingen) uitgevoerd in 2008 door ESU-services GmbH, gebaseerd in Uster, Zwitserland, namens GF Piping Systems. Bij de productie van grondstoffen (plastic, metalen) en leidingen, transport en verwijdering en de recyclage nadat de leidingen zijn gebruikt wordt met dit alles rekening gehouden, maar de installatie en het gebruik van de leidingen zijn niet meegenomen.

Ecoinvent (www.ecoinvent.org), werelds grootste ecovoorraaddatabase, heeft de belangrijkste onderliggende gegevens voor het onderzoek geleverd. De gebruikte leidingafmetingen zijn ontleend aan de toepasbare standaarden en planninggegevens.

Contact

Bernd Kleinbölting

Head of Digital Experience Projects

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Zwitserland