Het doel is om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten op energieverbruik en afval zijn daar voorbeelden van. Daarbij is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om het bedrag dat onder de streep staat, maar ook om trots, betrokkenheid, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vraagt. Innovatie, transparantie, werkgelegenheid, reputatie en stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op het aspect ‘Profit’

 

Ecologisch productontwerp

Wij streven naar behoud van natuurlijke hulpbronnen, zowel in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten als in onze producten. Wij beogen met een ecologisch productontwerp, gebruik van materialen en de juiste afmetingen opdat er zuinig omgegaan wordt met water en energie. Zo beschermen we niet alleen het milieu, maar verlagen we ook de kosten voor de gebruiker.

 

Stakeholdersdialoog

Een belangrijk onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is weten hoe onze klanten en leveranciers over ons denken en wat ze van ons verwachten. Een interessante en interactieve manier om daar achter te komen is het stakeholderdialoog. Stakeholders zijn belanghebbenden die betrokken zijn bij onze organisatie en op wie de activiteiten van onze organisatie impact hebben. Wij zijn momenteel bezig met een stakeholderdialoog bij diverse klanten. 

 

Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie door, daar waar dat mogelijk en economisch haalbaar is, zoveel mogelijk personeel, diensten, goederen en materieel lokaal te betrekken. Wij maken dit inzichtelijk door middel van beleidsafspraken, procedures en via financiële rapportages. De bijdrage aan de lokale gemeenschap beperkt zich niet alleen tot economische ontwikkeling, maar omvat ook sociale- en milieuaspecten.

 

Meer over Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People
  • Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Planet