Ecologisch productontwerp

Wij streven naar behoud van natuurlijke hulpbronnen, zowel in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten als in onze producten. Wij beogen met een ecologisch productontwerp, gebruik van materialen en de juiste afmetingen opdat er zuinig omgegaan wordt met water en energie. Zo beschermen we niet alleen het milieu, maar verlagen we ook de kosten voor de gebruiker.

 

Stakeholdersdialoog

Een belangrijk onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is weten hoe onze klanten en leveranciers over ons denken en wat ze van ons verwachten. Een interessante en interactieve manier om daar achter te komen is het stakeholderdialoog. Stakeholders zijn belanghebbenden die betrokken zijn bij onze organisatie en op wie de activiteiten van onze organisatie impact hebben. Wij zijn momenteel bezig met een stakeholderdialoog bij diverse klanten. 

Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie door, daar waar dat mogelijk en economisch haalbaar is, zoveel mogelijk personeel, diensten, goederen en materieel lokaal te betrekken. Wij maken dit inzichtelijk door middel van beleidsafspraken, procedures en via financiële rapportages. De bijdrage aan de lokale gemeenschap beperkt zich niet alleen tot economische ontwikkeling, maar omvat ook sociale- en milieuaspecten.

Heeft u een vraag over MVO bij GF? Neem dan contact met ons op!

Arno_Merckx.jpg

Arno Merckx

KAM-manager