Reduceren CO2 footprint

Door de gehele keten heen, in zowel productiebedrijven als verkooporganisaties, zijn wij voortdurend bezig het energieverbruik en de CO2 footprint verder te reduceren. De CO2 uitstoot wordt op basis van de SKAO rekenmethodiek voor scope 1 en 2 gemonitord. 

Recyclen

Wij maken maximaal gebruik van materialen die gerecycled en/of recyclebaar zijn. De papier afvalstroom van het kantoor wordt bijvoorbeeld separaat ingezameld en wordt lokaal verwerkt tot hygiëne papier.

Milieustudies & Duurzaamheidsrapport

Ons moederbedrijf laat zelf onafhankelijke milieustudies uitvoeren en neemt regelmatig deel aan milieustudies. De resultaten uit deze studies worden nauwgezet geanalyseerd en gecontroleerd op de effecten die onze producten of vergelijkbare producten hebben op het milieu. Ook geeft ons moederbedrijf tweejaarlijks een duurzaamheidsrapport uit. 

Heeft u een vraag over MVO bij GF? Neem dan contact met ons op!

Arno Merckx

KAM-manager