Als bedrijf zien wij kwaliteit, milieu en arbo als belangrijke aspecten van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Dit heeft in het verleden geresulteerd in diverse certificeringen zoals ISO 9001 (sinds 2001), ISO 14001 (sinds 2006) en ISO 45001 (sinds 2019 de vervanger van OHSAS 18001). We communiceren graag helder en transparant met onze stakeholders over onze MVO-prestaties en doelstellingen. Verificatie volgens FIRA was voor ons daarom een logische stap. Sinds 1 februari 2019 is de berichtgeving over onze MVO-prestaties door het MVO-register overgenomen van de FIRA.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat uit van het feit dat de factoren 'mens en maatschappij' (People) en 'milieu' (Planet) een relevante bijdrage leveren aan het maken van 'winst' (Profit). Als een bedrijf met deze drie elementen maatschappelijk verantwoord omgaat, draagt dit bij aan de kwaliteit van de samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt daarom ook wel eens duurzaam ondernemen genoemd.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Anders gezegd, hoe bereidwillig is een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, maatschappij en het milieu en daar verantwoording over af te leggen?

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het vinden van een balans tussen de sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) aspecten van het ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de organisatie op haar belanghebbenden (stakeholders) en de samenleving. 

Benieuwd naar onze MVO-prestaties en doelstellingen? 

People

Mens en maatschappij

Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen van het aspect People zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, stagebeleid, arbeidsomstandigheden, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie of diversiteit op de werkvloer.

Planet

Milieu

Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Dus wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit? Maar ook thema's als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik vallen onder Planet. 

Profit

Winst

Het doel is om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten op energieverbruik en afval zijn daar voorbeelden van. Daarbij is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om het bedrag dat onder de streep staat, maar ook om trots, betrokkenheid, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vraagt. Inoovatie, transparantie, werkgelegenheid, reputatie en stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op het aspect Profit. 

Waarom doen wij dit?

Wij zijn van mening dat elke onderneming een sociale en ecologische verantwoordelijkheid heeft binnen onze samenleving, dus wij ook! Daarom hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in ons beleid ingevoerd om zo een (pro)actieve bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

 

Ons kwaliteitsmanagement

Lees meer over welke rol kwaliteit speelt in onze bedrijfsvoering

Wilt u meer weten over MVO? Neem dan contact met ons op!

Arno Merckx

KAM-manager