Een doordachte strategie en een duidelijke visie helpt GF Piping Systems een zo hoog mogelijke kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid te realiseren. Op alle niveaus binnen ons bedrijf is onze strategie geïntegreerd. In ons productieproces, in ons kwaliteit- en milieumanagementsysteem en op de werkvloer.

Visie van GF Piping Systems

GF Piping Systems heeft als doel in 2020 haar portfolio te hebben verschoven naar markten en producten met een hogere toegevoegde waarde. GF Piping Systems zal zich daarin onderscheiden door haar klanten gerichte en unieke oplossingen en diensten te bieden voor specifieke klantbehoeften. 

 

Strategie van GF Piping Systems
  • Sterke organisatie van de marktsegmenten om klantbehoeften te identificeren
  • Koppelen van het innovatieproces aan de geïdentificeerde klantbehoeften
  • Uitbreiden van de wereldwijde aanwezigheid
  • Het portfolio verschuiven naar markten/producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde 

Waarden van GF Piping Systems

De 5 kernwaarden van GF Piping Systems worden op alle niveaus nageleefd en nagestreefd. Ze zijn een hulpmiddel om ons te richten op de essentie van onze bedrijfscultuur: 

 

Waarden van GF Piping Systems

We put customers first