Kalk i drikkevann kan være skadelig for rør, beslag og varmtvannsberedere. JRG Coral Force har vist seg å være en effektiv beskyttelse mot naturlig kalkstein som ikke påvirker drikkevannskvaliteten. Takket være katalysatorgranulatet som brukes, konverterer biomineraliseringen de oppløste kalsium- og karbonationene til små kalk-krystaller, som ganske enkelt skylles ut av systemet. 

Saltfri behandling

JRG Coral Force krever ikke kjemisk behandling. Det er ikke noe salt eller fosfatopptak i vannet; natriuminnholdet økes ikke ytterligere.

Lengre serviceliv

Forebygging av kalkavleiringer sørger for at rør, beslag og systemer fungerer ordentlig over mye lengre tid og motvirker økt energiforbruk forårsaket av kalk i varmtvannsberedningen.

Hygienisk sikkerhet

Ved å forhindre kalkavleiringer, reduseres risikoen for vekst av farlige bakterier (legionella) betydelig. I tillegg desinfiserer enheten seg selv regelmessig med varme.

Økonomisk investering

Betydningen av lave driftskostnader og ingen følgeskader på varmevekslere eller pumper må ikke undervurderes. Katalysatorgranulatet som brukes med JRG Coral force trenger bare å byttes ut hvert femte år.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge