value-bar-icon-2 Høyeste grad av beskyttelse mot systemsvikt ved hjelp av korrosjonsfrie plastkomponenter

value-bar-icon-1 Sikker utendørs installasjon (f.eks. på taket) uten ytterligere beskyttelseselementer

value-bar-icon-5 Rask installasjon og igangkjøring med preisolering og elektrosveising

hr Støtte fra lokale spesialister i GF Piping Systems

Produkter

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building