value-bar-icon-1 Høyeste grad av beskyttelse mot nedetider i produksjonen og tap av varer forårsaket av korrosjonsskader

wolke Ideell for konvertering til sekundær kjøling for å oppfylle miljøbestemmelsene

value-bar-icon-5 Rask installasjon og igangkjøring med preisolering og elektrosveising

hr Støtte gjennom alle prosjektfasene fra lokale spesialister i GF Piping Systems

Meierier

Meieriindustrien har tallrike krav til kjøling. Kjøling av melk via en platevarmeveksler, kjøling av lagringstankene for melk eller lagringsområder for andre melkebaserte produkter og matvarer er de vanligste bruksområdene.

Produkter

Bakterier

Bakeprosessen er en svært temperatursensitiv prosess. For store industribakerier eller mindre regionale anlegg er kjølesystemet kritisk i bakeridrift. Avkjølt vann og glykolløsninger må distribueres effektivt, nøyaktig og sikkert i slike anlegg.

Produkter

Kjøtt og fisk

Matproduksjonshaller, innpakkingsområder for fersk mat og selve produksjonsprosessene er alle områder der temperaturkontrollerte miljøer er avgjørende. Spesielt ved arbeid i områder der matvarer er utsatt for det omkringliggende miljøet, er sekundære kjølesystemer med propylenglykol (MPG) ikke bare vanlige, men ofte også lovpålagt, på grunn av muligheten for matforurensning ved lekkasje av kjølegasser.

Produkter

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge