De riktige komponentene og et optimalt tiltrekningsmoment er avgjørende for permanente lekkasjefrie og holdbare flensforbindelser. Ikke dessto mindre oppstår det ofte usikkerhet når man velger. Dette kalkuleringsverktøyet hjelper deg å bestemme komponenter og tiltrekningsmoment.

For å gjøre dette, velg rørmaterialet og rørdimensjon, samt mulige parametere for installasjonspunktet: med eller uten ventil, flens og pakningstype.

  • Som resultat får du størrelsen og antallet anbefalte bolter samt det optimale tiltrekkingsmomentet.
  • I tillegg ser du kodenumrene for alle komponentene i de tilsvarende produktene til GF Piping Systems.
  • Linksymbolet bak kodenumrene fører deg til den elektroniske katalogen med teknisk detaljert informasjon og datablad.

Avhengig av dine behov, kan du endre de valgte parametrene for å få beregnet forskjellige konstellasjoner. Verktøyet oppdaterer resultatene automatisk. For å starte beregningen fra begynnelsen og slette alle tidligere verdier, trykk på Tilbakestill-knappen.

 

Kontakt

Peter Waefler

Product Manager Jointing Technology

Georg Fischer Piping Systems AG

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Sveits