CO2 kalkulator

Plastrør: CO2 kalkulatoren analyserer bidraget til klimavern.

Klimabeskyttelse og reduksjon av CO2-utslipp står høyt på alles agenda. Denne CO2-kalkulatoren gjør det mulig å vise overfor kundene det bidraget som plastrør kan gi til en renere verden.

  • Velg først materialene du ønsker å sammenligne – en av plast og en av metall.
  • Angi deretter ønsket rørlengde for minst en rørdiameter – i meter eller fot.
  • CO2-kalkulatoren viser deretter utslippene (i kilo CO2-ekvivalenter) for plast- og metallrør. Kalkulatoren beregner også automatisk de totale besparelsene og indikerer ekvivalenstallet i kilometer ved kjøring med bil.

CO2-kalkulatoren er basert på resultatene fra studien “Ökobilanz von Rohren” (Livssyklusvurdering av rør) som ble utført i 2008 av ESU-services GmbH, med base i Uster, Sveits, på vegne av GF Piping Systems. Produksjonen av råmaterialer (plast, metaller) og rør, transport og avhending, samt resirkulering etter at rørene har blitt brukt, er alt sammen tatt hensyn til, men installasjonen og bruk av rørene er ikke inkludert.

Ecoinvent (www.ecoinvent.org), verdens ledende database med miljøinventar, har gitt de viktigste underliggende dataene for studien. Rørdimensjonene som er brukt er tatt fra gjeldende standarder og planleggingsdata.

Kontakt