NBB Berlin-Brandenburg Grid har tillid til ELGEF Plus forgreningssadelsystemet til renovering af gasledninger

Ansvarlig brug af energiressourcer får større og større betydning i verden i dag. Lovgiverne, branchen og virksomhederne står mere end nogensinde før nu over for en udfordring i forhold til vedvarende energistyring. På regionalt eller lokalt niveau skal byer og forsyningsnetvirksomheder tage målene for den nationale energipolitik i betragtning, når offentligheden forsynes med energi. En sikker forsyning, miljø- og klimamæssig kompatibilitet samt økonomisk effektivitet har alt sammen høj prioritet.

Jævnlig vedligeholdelse og renoveringsarbejde samt løbende udvidelser af netværkets infrastruktur er en forudsætning for en sikker regional og tværregional forsyning.  GASAG har forsynet Berlin med gas i mere end 160 år og udgør dermed en vigtig del af Berlins historie. Sammen med forsyningsnetoperatøren vedligeholder NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), som arbejder i GASAG's forsyningsområde med mere, et forsyningsnetværk på over 13.000 km i Berlin og Brandenburg, der sikkert og pålideligt forsyner over 170 byer og samfund med energi, hvilket gør det til den største, lokale netværksoperatør i Tyskland.

 

Stor systemdiversitet for store dimensioner

Plastikrørledninger er trenden, hvad angår rørledninger i store dimensioner. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, at GASAG/NBB anvendte og stadig anvender polyetylen-rør (PE) og fittings til renoveringen af en 1.000 mm støbejernsledning i Berlins bymidte, som blev udført efter genrørføringsmetoden. Bygningsarbejdet på referencestedet blev udført af installations- og ingeniørfirmaet Märkischen Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH + Co.KG i Bernau. Der blev anvendt materialer fra GF Piping Systems, da de to virksomheder havde arbejdet sammen tidligere på lignende projekter med meget gode resultater. Derudover var GF-systemet til diametre fra 315 til 2.000 mm og udgange i diametre på 160, 225, 315 og 500 mm mere fleksibelt i anvendelsen end andre systemer.

 

Meget lettere sidetilslutning

Tilslutning af forgreningslinjer til eksisterende rørledninger i store dimensioner udgør et særligt problem under renoveringsarbejder. Med det nye Topload ELGEF Plus-forgreningssadelsystem er det nu lettere, mere sikkert og billigere at oprette de krævede forgreningslinjer, særligt på linjer der er i brug – selv i situationer, hvor pladsen er begrænset, f.eks. i en grøft.  Den største fordel ved ELGEF Plus forgreningssadelsystemet er, at det er baseret på det tidstestede koncept for det populære ELGEF Plus modulsystem. Modul- og multidimensionelle systemkomponenter, funktionelt design og lette installationsprincipper er funktioner, der overbeviser såvel leverandører og rørledningsbyggere som installatører. Afrenserværktøjet, der følger med installationssættet, sikrer, at oxidlaget fjernes jævnt og kan reproduceres i fusionsområdet under forberedelserne. Ikke flere upraktiske og upålidelige, manuelle afrensninger. En markant fordel i forhold til anvendelsessikkerhed.The customer benefits from the quality of the system, the expertise of the installation partners and the close constructive cooperation of all involved in the project. 

Kunden nyder godt af systemets kvalitet, installationspartnernes ekspertise og det tætte byggesamarbejde mellem alle de involverede parter.