Berlin-Brandenburg-nettet renoverer 68 kilometer store gasledninger

Energi er blevet stadig vigtigere i de seneste år. Emner som energiproduktion og forsyningssikkerhed er mere end nogensinde i fokus hos politikerne og i samfundet. For operatører af gasdistributionsnet har sikker, problemfri og effektiv drift af deres net første prioritet.

 

Regelmæssig vedligeholdelse og løbende udvidelse af nettets infrastruktur er en forudsætning for at sikre en regional og supra-regional gasforsyning. Med et distributionsnet på 10.232 km er Berlin-Brandenburg-nettet (NBB) en af de største, lokale netoperatører i Tyskland, og de sikrer fejlfri netdrift i mere end 100 byer og lokalsamfund i Berlin og Brandenburg. Over en periode på 15 år, hvor ca. 68 km store gasledninger bliver renoveret i området omkring hovedstaden er GF Piping Systems blevet valgt som den erfarne partner til rørinstallation.

 

Udvikling af en afspærringsteknik til lægning af store rør på op til d 450 mm

De specifikke arbejdsforhold på byggepladserne til gasledningsnettet, f.eks. hyppige nye placeringer, samarbejde mellem forskellige fag, vanskelige vejr- og klimaforhold samt risikoen for skader  ved gasudslip ved arbejde på gasledninger under normal drift kræver, at der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved arbejde på store rørdimensioner på op til d 450 mm med et driftstryk på maks. 1 bar er en sikker, midlertidig lukketeknik afgørende. GF Piping Systems har udviklet en sådan teknik i samarbejde med deres partner Hütz + Baumgarten. Foruden afspærringsteknikken, der er uundværlig for sikkerheden, var GF Piping Systems' ekspertise i installation af PE-systemer en anden faktor, der medvirkede til valget af virksomheden. De afprøvede elektrosvejse- og stuksvejsemetoder gør det muligt at opnå en meget høj og især ensartet kvalitet i samlingerne. Overholdelse af alle de krævede svejseparametre – takket være den automatiske hydrauliske styring, reproducerbarhed og overvågnign af svejseprocessen – er blot endnu en af de mange teknologiske fordele ved realiseringen af dette projekt.

 

Individuel uddannelse som garanti for kvalitet

Det aktuelle niveau af svejsemaskiner og PE-systemer giver garanti for en pålidelig implementering og permanent teknisk overholdelse af installationens kvalitetsspecifikationer. Certificeret uddannelse og løbende implementering af uddannelsesaktiviteter er yderligere milepæle i forbindelse med kvalitetssikring. Specialister fra GF Piping Systems informerer kursusdeltagerne om rørmaterialet polyethylen, svejsemetoden og andre vigtige egenskaber for de store ELGEF Plus muffer.