Det største biogasanlæg i Schweiz udstyret med PVC rørsystemer

Genbrug af biogent affald til energi er et meget lovende og bæredygtigt koncept til energiproduktion og har samtidig en positiv indvirkning på miljøet. Det største og mest moderne biogasanlæg i Schweiz producerer i dag 1,9 millioner m3 biogas årligt.

 

SwissFarmerPower Inwil (SFPI) i nærheden af Luzern anvender højt integreret og innovativ procesteknologi for at omdanne 61.000 ton biomasse til biogas hvert år. Flydende gødning, haveaffald og bioaffald fra landbrug og fødevareindustrien forarbejdes og behandles, og den dannede biogas forsyner det regionale naturgasnet. PVC-U-systemløsninger fra GF Piping Systems sikrer, at behandlingsprocesserne i anlægget, f.eks. ultrafiltrering og omvendt osmose, er effektive og pålidelige.

 

Behandling af gæringsrester med membranventiler

Før den flydende fase ledes ud i kloaksystemet skal gæringsresterne behandles, da det overskydende vand fra gæringen indeholder store mængder af fast stof, ammoniak-nitrogen, andre næringsstoffer og salte. Denne opgave håndteres i et samlet behandlingssystem til gæringsrester med følgende behandlingstrin: separation af fast stof/væsker og membranfiltrering. Centralt i kundekravene står en økonomisk prisstrategi i form af omkostningsbevidst energiproduktion, høj metarialeresistens og en lang produktlevetid. De anvendte komponenter, dvs. membranventiler, kugleventiler, trykreduceringsventiler og PVC-U-rør og -fittings, er specielt tilpasset medie, temperaturer og tryk i et biogasanlæg.

 

Maksimal kvalitetsstandard

I biogasanlægget i Inwil anvendes kun produkter fremstillet af materialer i høj kvalitet. Der er garanti for høj rådighed af reservedele. Derudover har teknikere og brugere adgang til omfattende dokumentation i høj kvalitet. Foruden prislister, produktdokumentation og andre oplysninger til download, har det omfattende CAD-bibliotek bidraget til dette projekts succes. Kunden sætter også særligt pris på den personlige kontakt til salgsrepræsentanter og supporten på stedet.