Bioreaktorer fremstillet af plastrør til algedyrkning

Alger er fremtidens råmateriale. Mere end 40.000 forskellige algetyper kan anvendes som naturressource og forarbejdes til biomasse eller biobrændsel og er bæredygtige metoder til energiproduktion. I kraft af deres høje indhold af sukker, stivelse, olie og omega 3-fedtsyrer kan mikroalger anvendes til at producere en mængde biomasse, der er fem til ti gange større end f.eks. majs eller raps.

 

De encellede, plantelignende organismer binder kuldioxid (CO2) under vækstprocessen, hvilket medfører, at energikilden er CO2-neutral i modsætning til konventionelle metoder til energiproduktion. Denne særdeles effektive, nye bioteknologi har et betydeligt fremtidspotentiale. Der foretages i øjeblikket intens forskning i kommerciel algedyrkning. GF Piping Systems var aktivt involveret i at udvikle de første bioreaktorer til algeproduktion inden for rammerne af et internationalt forskningsprojekt i Europa og USA.

 

Udvikling af specielle rør og fittings

Det blev besluttet at anvende produkter fra GF Piping Systems til alle rørkomponenter i lys-bioreaktorsystemerne (PBR). De tyndvæggede rørsystemer fremstillet af gennemsigtigt polyvinylchlorid, der blev udviklet til de rørformede reaktorer, giver god lysgennemtrængning og maksimal UV-resistens, samtidig med at det sikrer en lang systemlevetid. I kraft af sine specifikke materialeegenskaber tillader denne plasttype, at der slipper nok lys igennem til at muliggøre og accelerere mikroalgernes fotosyntese, der er afgørende for at producere biomasse. Komponenternes overordnet høje kvalitet og præstation garanterer en robust, enkel og økonomisk produktionsplatform. I 2010 modtog GF Piping Systems en international innovationspris, "Gold SolVin Award" for udvikling af de patenterede specialrør.

 

Internationalt samarbejde er nøglen til succes med forskning

Dette projekts succes skyldes i høj grad det værdifulde samarbejde mellem de enkelte udviklingspartnere. De øvrige partnere i det internationale forskningsteam var foruden GF Piping Systems den hollandske virksomhed LGem, Wildau Tekniske universitet i Berlin, Texas Universitet i Austin (USA) og AlgEternal, et amerikansk teknologifirma. Det lykkedes for teknikerne og forskerne at omsætte teori til praksis, og de var de første til at lancere en bioreaktor til algedyrkning på markedet. Med global teknisk rådgivning og uddannelse fortsætter applikationen med at modtage professionel støtte, selv efter implementeringen.