Vores bæredygtige CO²-aftryk

Vi støtter den globale indsats

Som en verdensomspændende virksomhed er det vores mission at vise vores engagement ved at støtte vores kunders succes med innovative, energibesparende løsninger, der gør det kollektive globale CO²-aftryk mere bæredygtigt.

Bæredygtige tiltag

GF Piping Systems gør flowet bæredygtigt: Miljøforskrifter, vandmangel og et stigende krav fra kunder og samfundet om grønnere og mere bæredygtige løsninger er nogle vigtige tendenser, der påvirker kundeadfærden. Vores løsninger forbedrer vores kunders bæredygtighed vedrørende energiforbrug og det resulterende CO²-aftryk, mens GF støtter sine kunders bæredygtige succes ved at øge deres effektivitet i processer såsom installation og drift.

Alt er forbundet

Det står klart for os, at alt er forbundet – hvis vi leverer energieffektive, miljøvenlige produkter og tjenester, kan vores kunder sænke deres CO²-udledning. I sidste ende er det kun ved at gøre bæredygtige løsninger tilgængelige for vores kunder, at vi aktivt kan bidrage til de globale indsatser for bæredygtighed sammen.

Det med småt

Det er let at tale om bæredygtighed. Alle er enige om at det er en god idé, men få dokumenterer hvad de gør ned på detalje-niveau. Vi deler gerne vores data i vores bæredygtighedsrapport.

30 % lavere energiforbrug i datacentre

75 mia. liter vand sparet årligt i São Paolo-projekt

12,5 ton mindre CO²-udledning i treetagers kontorbygning

Bæredygtige udviklingsmål

På virksomhedsplan er GF en deltager i FN's Global Compact-initiativ, hvor GF Piping Systems direkte bidrager til De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling. Støtte til den globale indsats inkluderer målene om Sundhed og trivsel, Rent vand og sanitet, Industri, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion såvel som Klimaindsats.

Vi deler også gerne vores egne resultater i vores bæredygtighedsrapport.

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark