Tesisat Market - GF Hakan Plastik Söyleşi

01.Nis.2018 17:15
Silenta_FR_780_140

 

GF Hakan Plastik, plastik boru sektöründe üstyapı, altyapı ve tarımsal ürün gruplarında faaliyet gösteren, özellikle üstyapı boru ve ek parçaları ile tanınmış bir marka. GF Hakan Plastik özel ve kamu yatırımları ile devam eden büyük projelere teknik danışmanlık, teknik hizmet, buralardaki profesyonellere plastik boru alanında destek verebilmek amacıyla 2017 yılında "Teknik Hizmetler" departmanını, Pazarlama departmanına bağlı olarak konumlandırdı. Departman, özellikle sessiz boru ve Yangın Yönetmeliğine uygun projelerin tesisat çözümleri konusunda teknik destek sağlamakla birlikte teknik şartnameler konusunda proje müşterilerine, inşaat firmalarına da destek veriyor. Konu ile ilgili ayrıntıları GF Hakan Plastik Pazarlama Müdürü Candan Mumcuoğlu ve Teknik Hizmetler Müdürü Yasemin Arslan' dan dinledik.

 

GF Hakan Plastik'i tanıyabilir miyiz? Firma ne zaman ve nerede kuruldu? Firma yapılanmanız hakkında bilgi verir misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: 1802 yılında kurulmuş İsviçre merkezli Georg Fischer, Boru Sistemleri (GF Piping Systems), Otomotiv (GF Automotive) ve Makine Çözümleri (GF Machining Solutions) olmak üzere 3 ana iş kolunda faaliyet göstermektedir. Georg Fischer Corporation'm en büyük iş birimi olan GF Piping Systems, plastik ve metalden yapılmış boru sistemleri konusunda dünyadaki lider kuruluşlardan biri-dir. GFPS, su ve gazın sanayi, kamu hizmetleri ve yapı teknolojisi içinde güvenli bir şekilde taşınması için sistem çözümleri ve yüksek kali-teli bileşenler üretmektedir. 3 ana gruba sahip GFPS; üstyapı, altyapı ve endüstriyel alana yönelik olarak 60 binden fazla ürün sunmaktadır. 30'dan fazla üretim tesisi ile 100'ü aşkın ülkeye ulaşan GF Piping Systems, 2013 yılında Hakan Plastik'i satın almıştır. 1965 yılında kurulan Hakan Plastik, Türkiye'de sessiz boruyu ilk üreten firma olarak büyük başarılara imza atmış, kuruluşundan beri gelişime ve değişime verdiği önemi ürün ve hizmetlerine de yansıtmıştır. Türkiye'de sesiz boruyu ilk üreten firma olan GF Hakan Plastik Çerkezköy ve Urfa'da iki üretim tesisine sahiptir. 2016 yılı içerisinde tüm hisselerin devredilmesi ile birlikte tamamen Georg Fischer bünyesine dahil olduk. GFPS ve Hakan Plastik'in yarattığı sinerji ile yolumuza devam ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşundan biriyiz.

 

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: GF Hakan Plastik olarak plastik boru sektöründe üstyapı, altyapı ve tarımsal ürün gruplarıda faaliyet gösteriyoruz. GF Hakan Plastik özellikle üstyapı boru ve ek parçaları ile tanınmış bir marka. Bununla beraber son yıllarda altyapı boru ve ek parçalarımız ile de önemli projelerde yer alıyoruz. Georg Fischer satın almasından sonra özellikle endüstriyel pazar segmentinde profesyonel sis-tem çözümleri sunmaya başladık

 

Yeni ürün ve sistemleriniz olacak mı? Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: Georg Fischer 200 yıldan uzun bir geçmişe sahip. Ancak halen faaliyet alanlarında öncü ve lider olabilmesinin en önemli sebeplerinden biri, zamana uyum sağlayan teknolojiler geliştirmek ve çoğu kez de zamanın önünde hareket etmek. Bunu da geleceği planlayarak yapıyoruz. 2016 yılında tüm GF şirketleri için belirlenen GF Strateji 2020 içinde inovasyonu "itici güçlerimiz"e dahil ettik. Belirlediğimiz müşteri ihtiyaçları ile inovasyon sürecini sürekli olarak ilintili hale getirmeyi ve bu sayede de katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. GF Hakan Plastik özelinde baktığımızda inovasyonu bu dönemde ürünlerde olduğu kadar iş yapış süreçlerimizde itici güç olarak ele alıyoruz. Son dönemde geliştirilen projelere baktığımızda, çok katlı ve karma kullanıma hizmet eden binaların artmakta olduğunu görüyoruz. Özellikle yüksek katlı binalarda nitelikli ürün ihtiyacı da artıyor. Bu sebeple çok katmanlı ve ek özelliklere sahip olan boruların kullanımı da artıyor. Sektöre dair geliştirdiğimiz en önemli ürün Türkiye'nin ilk sessiz borusu olan SILENTA ürün grubudur. Türkiye pazarına ilk kez GF Hakan Plastik'in sunduğu sessiz boru ile Türkiye plastik boru sektöründe farklı bir aşamaya geçtiğimizi söyleyebilirim. SILENTA PREMIUM, 4 lt'de 13 dB ses geçirgenliğine sahiptir ve Türkiye'nin en sessiz borusu olma özelliğini sürdürmektedir. Bu özelliği ile nitelikli projelerde çoğunlukla tercih edilmektedir. SILENTA, 3 katlı yapısıyla atığın boru iç yüzeyine çarpmasıyla oluşan sesin tesisatın dışına çıkmasını engeller. Özel yapısı tesisat sistemi üzerindeki titreşimleri büyük oranda azaltır. Böylece bina içerisinde titreşimler sonucu meydana gelen temas sesleri ve uğultular engellenmiş olur. Geliştirdiğimiz diğer ürün yanmaya dayanıklı boru SİLENTA FR'dir. GF Hakan Plastik SİLENTA FR, yanmaya dayanıklı sessiz boru TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 sessizlik standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Bu ürünler yapı mevzuatına ve Yangın Yönetmeliğin uygun atıksu borularıdır.

 

Bayi teşkilatınız, dağıtım ve satış sonrası teknik hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: Türkiye'nin her noktasına yayılmış çok köklü, sağlam ve bulundukları illerin en ileri gelen esnafları ile çalışıyoruz. Bayi teşkilatımız bizim için çok kıymetli ve pazar erişimimizi en üst noktaya taşıyor. Bayilerimiz aracılığıyla ürünlerimizin dağıtım ve satışını gerçekleştiriyoruz. Hem perakende kanalda hem de proje kanalında bu şekilde çalışıyoruz. Satış sonrasında ise bayilerimizden ve doğrudan diğer müşterilerden gelen talepleri kalite ve teknik hizmetler departmanlarımız ile değerlendirerek müşterilerimize hızlı ve anlamlı geri dönüşler yapmaya gayret ediyoruz.

 

GF Hakan Plastik Teknik Hizmetler departmanı olarak çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

 

Yasemin Arslan: Teknik Hizmetler Departmanımız 2017 yılı içinde kuruldu. Bu departmanı oluşturma amacımız, özel ve kamu yatırımları ile devam eden büyük projelere teknik danışmanlık, teknik hizmet verebilmek, buralardaki profesyonellere plastik boru alanında destek verebilmekti. Ana hedeflerimizi ise projelerde plastik boru tesisatı ile ilgili gelebilecek sorulara cevap verebilmek, ihtiyaçlara göre sistem çözümleri sunabilmek ve projelerde doğru ürünlerin kullanımına katkı sağlamak şeklinde açıklayabiliriz. Bununla beraber yine projelere, satış öncesinde olduğu gibi satış sonrasında da hizmet vermek de departmanın ana görevlerinden biri. Teknik Hizmetler departmanı, Pazarlama departmanına bağlı olarak konumlandırıldı. Pazarlama departmanı altında kurguladık çünkü amacımız, müşterilerimize ya da müşterimiz olmayan ama bize danışan profesyonellere hizmet sunabilmek ve bir katma değer yaratabilmek. Öncelikli amaç satış değil, danışmanlık hizmeti verebilmek ve doğru alanda doğru sistemleri sağlamak olduğu için bu şekilde bir organizasyon yaptık. Pazarlama, şirket için "Geliştirici" bir departman. Teknik Hizmetler birimi de bu "geliştirici"lik işlevine katkı sağlayan araçlardan biri. Sahaya olduğu kadar kaliteye, satışa, üretime ve Ür-Ge'ye de gelişim için katkı sağlıyor. Sektöre baktığımızda bu şekilde konumlandırılmış bir departman yok diyebiliriz. Genel olarak satış odaklı ve satış ağırlıklı organizasyonlar olduğunu görüyoruz. Bizim GF Hakan Plastik olarak farkımız, güçlü bir pazarlama organizasyonu ile hem iç satışı hem de ihracatı katma değeri daha yüksek hizmetler ve dolayısıyla ürünlerle desteklemek ve pazarı büyütebilmek için çalışmaktır ki şu ana kadarki çalışmalarımızla bunun yansımalarını görebiliyoruz. Pazardaki eksik ya da ihtiyaçları daha hızlı tespit edip bunu organizasyonumuzun içine aynı hızla transfer edebiliyoruz. Bu sayede Ür-Ge'nin çalışmalarına da içerik sağlıyor ve pazar gelişimine destek veriyoruz.

 

Projelerin tesisat çözümlerinde nelere dikkat edilmelidir? Karşılaştığınız zorluklar ve çözüm önerileriniz nelerdir?

 

Yasemin Arslan: Projelendirme sırasında tesisat çözümleri tasarlarken yaşam alanlarımızda tesisatlardan gelen ses kirliliğinden mümkün olduğu kadar uzak olmamızı sağlayan, ses geçirmeyen boruların kullanımına ve çok katlı binalarda yangına dayanıklı sessiz boruların kullanımının önemine dikkat çekmek isteriz. Karşılaştığımız zorluklar; ülkemizde tesisatta sessizlik ve yanmazlık kavramları çok eski değil, bu nedenle sessiz boru ve yanmaya dayanıklı borularda markalar arası sağlıklı kıyaslama yapılamıyor olması, yanlış boru seçimlerine sebep olabiliyor. Çözümü ise kullanılacak ürünlerin mutlaka test sertifikalan görülmeli ve değerleri rakip ürünlerinki ile kıyaslanmalıdır. Bu konuda üretici firmaların teknik desteklerinden daha fazla yararlanılabilir. Biz GF Hakan Plastik olarak her zaman bu konuda yardıma hazırız.

 

GF Hakan Plastik Eğitim ve Teknoloji Merkezi hakkında bilgi verir misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: Ürünün kalitesi, ancak doğru ve uygun uygulama ve teknik bilgi ile birleştiğinde çok daha fazla ortaya çıkar. Bu sebeple hem teknik hem de uygulama eğitimleri sektörde bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması için çok önemlidir. GF Hakan Plastik olarak biz de bu konuda önemli bir adım atarak 2016 yılında Eğitim ve Teknoloji Merkezimizi açtık. Bu merkez ile GF Hakan Plastik müşterileri, sektöre hizmet veren profesyoneller, üniversite öğrencileri ve tesisatçılar gibi birçok farklı hedef kitleye ulaşmak mümkün olacak. Her paydaş için farklı eğitim ve seminer prog-ramları ile hem GF Hakan Plastik ürünleri hem de ürünlerin doğru uygulama teknikleri hakkında bilgiler verilecek. Bu merkez 3 ana bölümden oluşuyor; showroom, teorik ve uygulamarı eğitim alanı ve ofis bölümü. Showroom alanında hem ürün hem de sistem çözümlerimizi sergiliyoruz. Ana hedefimiz üstyapı ve altyapı işlerinde komple sistem olarak çözümler üretebilmek. Bu alanda ürünlerimizi dijital olarak da deneyimlemeye imkan veren ekranlarımız bulunuyor. Dijital dönüşüm anlamında ürün sunumunu teknoloji ile desteklemek için bu ekranlarımızda geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

2017 yılı nasıl geçti? 2018 hedeflerinizden bahseder misiniz?

 

Candan Mumcuoğlu: 2017 yılı büyüme rakamlarına baktığımızda, inşaat sektörünün oldukça iyi büyüme oranları gerçekleştirdiğini görüyoruz. 2017 yılının ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9,9'luk bir büyüme oranına ulaştı. inşaat sektöründe yaşanan gelişmelerle beraber GF Hakan Plastik olarak, iyi bir yıl geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25'in üzerinde bir büyüme kaydettik.

 

Plastik boru sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, Türkiye'de sektörün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Candan Mumcuoğlu: Plastik boru sektöründe hem ürün çeşitliliği hem de ürün kalitesi artıyor. Ancak tabii ki halen bu kalite standartlarının dışında ürünlere sıkça rastlamak mümkün. Güvenli binalar üretmek için kullanılan tüm inşaat malzemelerinin standartlara uygun ve belli kriterleri karşılayan ürünler olması önemli. Plastik borular altyapıda da kullanılıyor. Dolayısıyla hem altyapı hem de bina projelerinde doğru ürünlerin seçilmesi, belli standartların aranması ve üreticilerden bu standartların sorulması güvenli yapıların oluşturulması için ilk adım olacaktır. Buna bağlı olarak piyasa denetim ve gözetimlerinin de artırılması, uygun malzeme seçimi ve kullanımını da destekleyecektir. Ürün kalitesi gibi uygulama kalitesinin de yükseltilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, sektörün bilgi seviyesinin yükselmesi çok önemli.

Back