Mervärdestjänster

Från rådgivning till planering och installation - våra specialister finns tillgängliga för dig oavsett var du befinner dig. Utöver högkvalitativa och tillförlitliga produkter, erbjuder vi ett omfattande servicepaket. Våra kunder gynnas av vår globala närvaro, vilket möjliggör individuell support på din anläggning och på ditt språk.

Value-added services

Våra specialister finns där för dig: lokalt baserade, globalt nätverkande

Vår kundsupport inkluderar tillhandahållande av tekniska handböcker om ett flertal olika ämnen och ett omfatande CAD-bibliotek, samt ett internationellt expertteam som för ett nära samarbete med lokala säljföretag. När det gäller installation av våra produkter, uppskattar kunderna vårt omfattandet utbud av utbildningskurser, oavsett de förläggs direkt på anläggningen, eller till våra moderna utbildningscentra över hela världen.

En kompetent partner för dina projekt

Det mervärde som vi får genom våra kunder är en viktig faktor när det kommer till utveckling av våra produkter och tjänster. Det är inte bara vår obestridda produktexpertis som hjälper till med planering och ett hållbart genomförande av projekt och individuella tjänster. Våra kunder gynnas också av vår djupgående bransch- och marknadskunskap som vi erhållit efter många år av erfarenhet, vilket gör oss till en kompetent och professionell samarbetspartner för dina projekt.

Din kontaktperson

Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
11743 Stockholm
Sverige

info dot se dot ps #at# georgfischer dot com