Onlineverktyg

Våra mångsidiga onlineverktyg och mobilapplikationer gör det lätta att konfigurera och beräkna rörsystem. När det gäller tryck/temperaturdiagram, kan exempelvis det rekommenderade trycket för flytande medel vid olika temperaturer enkelt beräknas för rör och rörkopplingar. Appen FlowCalc är ett praktiskt verktyg för mätning av rördiametrar och flödeshastigheter för att fastställa rätt diameter för ett rörsystem.Stöd för din planering

Stöd för din planering

Hitta detaljerad information om material, mätning, tillämpningstekniker, godkännanden och standarder.

Upptäck våra tekniska manualer

Din mobila iPad-applikation

Din mobila iPad-applikation

För en snabb inblick i produktserien 9900 Transmitter

Skaffa appen 9900 Transmitter

Ditt mobila planeringsinstrument

Ditt mobila planeringsinstrument

Dra fördel av anläggningsbaserad beräkning av rördiametrar och flödeshastigheter när du är i farten.

Skaffa appen FlowCalc