Alger – framtidens råmaterial odlas i bioreaktorer av plaströr

GF Piping Systems för ett nära samarbete med forskning och utveckling av de första bioreaktorerna för algproduktion i Europa och USA. De nya rörsystemen avsedda för denna typ av användning är tillverkade i transparent plast. Det framgångsrika samarbetet med utvecklingspartners som LGem (NL), TH Wildau (D), Texas University i Austin (USA) och AlgEternal (USA) har lett till att de första bioreaktorerna för algodling har släppts på marknaden.

Alger – framtidens råmaterial odlas i bioreaktorer av plaströr

I samarbete med LGem, har tester för odling av särskilda vattenbaserade alger i bioreaktorer framgångsrikt genomförts sedan 2007.  År 2010 gick the Technical University Wildau i Berlin med i projektet som en ytterligare en utvecklingspartner. Professor Franz Xaver Wildenauer, TH Wildau/Berlin, rapporterar: "Det finns en enorm potential för den nya bioteknologin. Även de nödvändiga investeringarna är omfattande, varför vi genomför vår forskning tillsammans med vår partner GF Piping Systems."

De högpresterande rören och rörkopplingarna för bioreaktorerna utvecklades för GF Piping Systems. Ingenjörerna lyckades med att hitta rätt balans mellan den mängd ljus som passerar genom rören, samt materialets hållbarhet, eftersom plaster som polyvinylklorid (PVC) genomgår förändringar när de exponeras för solljus under långa perioder. De nya rörsystemen har ett högt UV-resistent skydd och främjar eller påskyndar produktion av biomassa genom fotosyntes. För utvecklingen av dessa särskilda rör, har GF Piping Systems redan fått den interm´nationella utmärkelsen “Gold Solvin Award“ för innovation 2010.

Alger kallas ofta framtidens råmaterial. Det finns över 40 000 olika typer av alger. Tack vare deras höga innehåll av socker, stärkelse, olja och omega3-fettsyror, kan en produktivitet som är sju gånger högre än den hos majs uppnås. Dessa odlade växter kan bearbetas till biomassa och biobränsle. Dessutom binder organismerna koldioxid (CO2) som krävs för dess tillväxt.

I skrivande stund undersöks olika processer för att ansluta bioreaktorer till kraftanläggningar. Detta bör leda till en minskning av miljöfarliga CO2-utsläpp och samtidigt skapa biomassa.

Biomassa är mycket eftersökt inom kosmetikindustrin och livsmedelsproduktion, t.ex. fiskföda. Biodiesel som utvinns från alger betraktas som framtidens bränsle i USA.