Vision & Strategi

GF Piping Systems utvecklar, producerar och marknadsför ett omfattande utbud av rörsystem och komponenter i en rad olika material, vilka används jorden runt för att transportera vatten, gaser och frätande medel. Leveranserna av produkterna, oavsett det rör sig om rördelar, ventiler, mät- och kontrollteknologi, rör eller sammanfogningsteknologi, är alltid snabb, flexibel och tillförlitlig.
vision och strategi

GF Piping Systems

Vision

GF Piping Systems will by 2020 shift portfolio to higher value business and products. The division will differentiate by providing their customers a unique set of valuable integrated solutions and services to address their water conservation needs.

Strategi

 • Strengthen the existing market segment organization
 • Link the innovation process to identified customer needs
 • Expand the global presence and adapt the footprint
 • Shift portfolio to higher value businesses and service

Värderingar

Georg Fischers fem kärnvärderingar delas och levs upp till på alla nivåer. Delade värderingar bidrar till ett ökat fokus på det väsentliga.

Våra kunder kommer först
We put customers first
 • Vi behandlar våra kunder som vi själva vill vi behandlade
 • Vi har alltid kunden i åtanke
 • Vi mäter ständigt oss själva mot kundnöjdheten
Vi agerar snabbt
we act fast
 • Vi skjuter inte upp våra beslut
 • Vi anpassar oss efter marknadens verklighet
 • Vi tar snabbt itu med våra brister
Vi gör vad vi säger
We do what we say
 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi håller våra deadlines
 • Vi når våra mål
Vi belönar resultat
We reward performance
 • Vi har ambitiösa mål
 • Vi belönar resultat, inte bara monetärt
 • Befordringar har ett tydligt samband med resultat
 • Vi jämför oss med de bästa
Vi respekterar människor
We respect people
 • Vi värdesätter varje enskilt bidrag
 • Vi försöker förstå innan vi blir förstådda
 • Vi litar på och ger våra samarbetspartners makt

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet tillför ett mervärde för människor, miljön och för företaget. I egenskap av ett globalt företag har vi ett särskilt ansvar.

Vad vi menar med hållbarhet

Historia

Historia

Välj en tidsperiod från menyn och upptäck de viktigaste milstoplarna i vår företagshistoria.

Vi vill bjuda dig på en tidsresa

Nerladdningar