Kvalitet

Kvalitet ger säkerhet och är grunden till tillit. Inom projektarbete, utveckling, produktion och vid produktanvändning är det hänsyn till kvalitet och kvalitetsstandard som är avgörande för framgångarna. Den grundläggande vikten av kvalitet styr det sätt på vilket vi agerar, formar vår förståelse av kvalitet och reflekteras i våra egna kvalitetsstandarder.

Quality provides security

Certifierade system

Certifierade ledningssystem garanterar att kvalitetsstandarder och mål förankras inom hela företaget, inom alla områden och processer, de styr aktiviteter inriktade på optimering och samordnar kvalitetssäkring. Alla produktionsföretag och majoriteten av säljföretagen i världen är ISO 9001-certifierade. Det centrala testlaboratoriet (Central Test Lab) för material- och produktgodkännanden på huvudkontoret i Schaffhausen, Schweiz, har kvalitetssäkrats enligt ISO/IEC 17025.

Vi har en global kvalitetsstrategi

Genom att systematiskt integrera företagspartners och leverantörer har vi en kvalitetsstrategi som utgör ett bindande kvalitetsavtal längs med hela kedjan.

Tack vare det globala kvalitetssäkringssystemet, kan kunder runtom i världen ta del av kvalitet på högsta nivå, professionell projekthantering, driftssäkerhet och omfattande sakkunskap. Expertteam ser till att produkter och system utvecklas och tillverkas enligt alla gällande normer och specifikationer. Oavsett det gäller planering, rådgivning eller utbildning, får kunderna kompetent stöd av kvalificerad personal på plats.

Kvalitet är en del av vårt dagliga arbete

GF Piping Systems strävar efter att uppfylla sina kunders kvalitetskrav och att garantera efterlevnad av rättsliga normer och standarder. En konsekvent tillämpning av våra kvalitetspolicies garanteras av samtliga anställda. Ett starkt kvalitetsfokus är naturligt för alla våra anställda under det dagliga arbetet.