Platser

Vi garanterar snabb service över hela världen tack vare vårt nätverk av dotterbolag och representanter. Vi arbetar tillsammans med de främsta distributörerna i varje land. De är era och våra viktigaste partners då det handlar om snabb tillgänglighet för våra produkter.

Global närvaro

Produktionsanläggningarna i Europa, Asien och USA är lokaliserade nära våra kunder och tillgodoser lokala behov. Komponenter och system är i linje med gällande standards på respektive försäljningsmarknad och är testade i ackrediterade testlaboratorier.