Energie odnawialne

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł naturalnych to dynamiczny, szybko rozwijający się sektor przemysłu, cieszący się popularnością na całym świecie i przyczyniający się do tworzenia przyszłej branży zrównoważonego wytwarzania energii. GF Piping Systems oferuje systemy chłodzące lub dwuścienne stosowane w procesach obróbki wody i substancji chemicznych, zwiększające bezpieczeństwo w zakładzie.

Energy General

Energy storage

The right Solutions for your Applications

Tubular photo-bioreactors for microalgae cultivation