System dystrybucji wody pitnej INSTAFLEX dla największego europejskiego szpitala specjalizującego się w leczeniu ostrych przypadków

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej to główne zadanie w środowisku szpitalnym. Z tego względu szczególną uwagę poświęcono instalacji wody pitnej podczas renowacji infrastruktury szpitala w Oberengadin, największego pracodawcę w regionie zatrudniającego 300 pracowników.

System dystrybucji wody pitnej INSTAFLEX dla największego europejskiego szpitala specjalizującego się w leczeniu ostrych przypadków
Prace remontowe objęły takie ważne i wrażliwe obszary, jak oddział porodowy, laboratorium, sale operacyjne i oddział intensywnej opieki medycznej, które wymagały nie tylko niezawodnych produktów wysokiej jakości, ale także funkcjonowania w trakcie prac remontowych. Ze względów konstrukcyjnych dla szpitala położonego na dużej wysokości wybrano sprawdzony, niepodlegający korozji system dystrybucji wody firmy GF Piping Systems.

Systemy INSTAFLEX dla najlepszej jakości wody pitnej

Higieniczny, wykonany w całości z tworzywa sztucznego, polibutenu, system INSTALFLEX został opracowany do zastosowań o najwyższych wymogach jakościowych. Do renowacji szpitala, począwszy od dystrybucji wody i regulacji obiegu za pomocą JRG Legiotherm po punkty czerpania, wybrano wysokowydajne komponenty INSTAFLEX, takie jak rury, kształtki i zawory. W aspekcie zapewnienia dużej żywotności i niezawodności dystrybucji wody zdecydowano się na niepodlegający korozji i eliminujacy tworzenie osadów system rur z tworzywa sztucznego, wyraźnie korzystniejszy w porównaniu ze stosowanym wcześniej systemem stalowych rur ocynkowanych. Ponadto oprócz proaktywnego zapobiegania awariom sieci zasilającej, klienci docenili w szczególnosci dużą ekonomiczność dzięki dużej trwałości produktu, a także obniżenie poziomu szumów i elastyczność instalacji i eksploatacji systemu rur z tworzywa sztucznego.

Utrzymanie funkcjonowania szpitala podczas etapowych prac remontowych

Ważnym czynnikiem, który wymagał uwzględnienia podczas planowania, a także instalacji, była konieczność nieprzerwanego zaopatrywania szpitala w wodę pitną, umożliwiającego opiekę medyczną przez cały czas. Przeprowadzanie remontu etapami, a także elastyczność systemu umożliwiły wydajne i udane wykonanie prac konstrukcyjnych. Niewielka masa systemu rur z tworzywa sztucznego była dodatkową zaletą podczas instalacji.

Projekty zakończone sukcesem

Projekty zakończone sukcesem

GF Piping Systems opracowuje i wytwarza przyszłościowe produkty i systemy używane na całym świecie.

Nasze referencje

Wybór systemu i produktu:

  • INSTAFLEX: 5000 metrów o Ø 16 - 110 rur PB, kształtki i zawory
  • JRG Legiotherm wraz z dezynfekcją temiczną
  • JRG Legiostop
  • Prefabrykowane rury rozgałęźne INSTAFLEX o średnicy do 110