Algi – przyszłościowy surowiec wzrastający w bioreaktorach wykonanych z rur tworzywowych

Firma GF Piping Systems jest ściśle zaangażowana w prace badawczo-rozwojowe nad pierwszym bioreaktorem do produkcji alg w Europie i w USA. Nowy system rurowy przeznaczony do tego zastosowania jest wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Udana współpraca z partnerami rozwojowymi, takimi jak LGem (NL), TH Wildau (D), Uniwersytet Teksański w Austin (USA) i AlgEternal (USA), doprowadziła do zatwierdzenia pierwszych bioreaktorów do hodowli alg.

Bioreaktory

We współpracy z LGem od roku 2007 są przeprowadzane próby hodowli specjalnych alg wodnych w bioreaktorach. W roku 2010 Uniwersytet Techniczny Wildau w Berlinie przystąpił do projektu jako kolejny partner w zakresie prac rozwojowych. Profesor Franz Xaver Wildenauer z Uniwersytetu Technicznego Wildau w Berlinie tak opowiada o tym przedsięwzięciu: „Potencjał nowoczesnej biotechnologii jest ogromny i stąd niezbędne są inwestycje. Z tego samego powodu przeprowadzamy badania stosowane wspólnie z naszym partnerem, firmą GF Piping Systems.”

Firma GF Piping Systems opracowała wysokowydajne rury i kształtki do bioreaktorów. Inżynierom udało się znaleźć właściwą równowagę między ilością przechodzącego światła i wytrzymałością materiału, ponieważ tworzywa sztuczne, takie jak polichlorek winylu (PVC) podlega zmianom pod długotrwałym wpływem światła słonecznego . Nowy system rurowy wykazuje dużą odporność na promieniowanie UV i wspomaga lub przyspiesza wytwarzanie biomasy w procesie fotosyntezy. Za opracowanie tych specjalnych rur firma GF Piping Systems otrzymała już międzynarodową nagrodę „Gold Solvin Award“ za innowację w 2010 r.

Algi są często nazywane surowcem przyszłości. Istnieje ponad 40 000 różnych gatunków alg. Ze względu na ich dużą zawartość cukru, skrobi, oleju oraz kwasów tłuszczowych omega3, a ich wydajność jest siedem razy większa niż np. zboża. Te rośliny hodowlane można przetworzyć na biomasę i biopaliwo. Ponadto organizmy te wiążą dwutlenek węgla (CO2), który jest im niezbędny do wzrostu.

Obecnie sprawdza się wiele procesów pod względem łączenia bioreaktorów z elektrowniami. Powinno to doprowadzić do obniżenia zagrażających środowisku emisji CO2, jednocześnie tworząc biomasę.

Biomasa jest bardzo pożądana w przemyśle kosmetycznym oraz przy produkcji żywności, zwłaszcza artykułów spożywczych z ryb. Biopaliwo uzyskiwane z alg jest rozważane jako przeszłościowe paliwo w USA.