Wydajne systemy

Nasze rury z tworzywa sztucznego stanowią faktyczną wartość dodaną w porównaniu z alternatywnymi materiałami. Ponadprzeciętny przykład to wykres pokrycia CO2 rury PE, DN80, mierzącej jeden metr długości. W porównaniu z rurą ze stali nierdzewnej suma wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w trakcie procesów, wydobywania materiałów, przetwarzania materiałów, produkcji, transportu, eksploatacji i recyklingu rury tworzywowej jest przeciętnie pięć razy mniejsza. Wynik ten został potwierdzony w badaniu ekologicznego wykresu pokrycia różnych materiałów, z których są wykonane rury.

Wydajne systemy

Chłodne umysły stosują COOL-FIT

Jednym z energooszczędnych rozwiązań jest całkowicie preizolowany system rurowy COOL-FIT do wtórnych instalacji chłodniczych i zamrażających, który ma zalety zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Bazuje on na systemie rurowym ABS firmy GF Piping Systems i obejmuje kształtki, zawory i przejściówki. COOL-FIT jest stosowany wyłącznie do „wtórnych systemów zamrażających”. Instalacje tego typu umożliwiają redukcję czynnika chłodniczego o 80-90% w porównaniu z systemami konwencjonalnymi. Ponadto COOL-FIT uzyskuje wartości niższe o ponad 50% w zakresie TEWI (całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego) w porównaniu z istniejącymi systemami.

Pod względem doboru materiału, produkcji i codziennego użytku system ten wykazuje znaczące zalety w porównaniu z tradycyjnymi rurami metalowymi, zarówno w kwestii zużycia energii, jak i ochrony zasobów.

Lepszy niż tradycyjne systemy miedziane

Zewnętrzna firma została zaangażowana do wykonania analizy wydajności ekologicznej systemu COOL-FIT. Aspekty ekologiczne COOL-FIT zostały przebadane w porównaniu z innymi systemami chłodniczymi. W badaniu porównano preizolowane rury wykonane z różnych materiałów, a także uwzględniono sposób produkcji materiału, z którego wykonano rury, sposób produkcji i montażu rur w miejscu instalacji, metodę izolacji, a także odpowiednie sposoby transportu. Testy wykazały, że do wyprodukowania, zaizolowania i zamontowania rur COOL-FIT potrzeba mniej energii niż rur z miedzi i stali chromowanej. Ze względu na preizolację i niewielką masę opatentowana technologia połączeń jest bardzo wydajna pod względem energetycznym. System COOL-FIT wykorzystuje ok. 50% mniej energii podczas eksploatacji niż konwencjonalne systemy miedziane.

Wydajność energetyczna w Jordan Winery, Kalifornia, USA:
http://blog.jordanwinery.com/2012/01/video-reducing-our-energy-consumption/

The new generation of diaphragm valves from GF Piping Systems: Maximize profits by maximizing flow

The new diaphragm valves provide twice the flow for the same amount of energy consumption. The secret lies in the optimized geometry of the valve body. Moreover, the new diaphragm valve offers linear flow properties, permitting optimal control characteristics, which in turn guarantees more stable processes. The weir of the outlet valve has been moved right up against the pipe wall. This reduces dead legs to an absolute minimum, ensuring a high degree of hygiene as well. The bottom line: higher efficiency, lower energy costs, minimized dead legs, maximum hygiene.

Membranventil