Badania środowiskowe

Nie trzeba przypominać, że zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ na środowisko mają nasze produkty. Sami zlecamy wykonywanie niezależnych badań, a także w takich uczestniczymy. Analizujemy też uważnie ich wyniki i monitorujemy wpływ na środowisko naturalne naszych i porównywalnych produktów.

Oddziaływanie ekologiczne systemów rur tworzywowych

VITO (Flamandzki Instytut Badań Technologicznych) przeprowadził na zlecenie Teppfa (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Złączek Plastikowych) dwunastomiesięczne oceny trwałości różnych rurociągów tworzywowych stosowanych do dostarczania mediów oraz w budownictwie połączone z oceną materiałów alternatywnych. Wyniki przedstawiono w tzw. deklaracjach środowiskowych produktów (EPD). Ponadto zostały także poddane krytycznej ocenie instytutu denkstatt.

Ze względu na dobór materiałów i systemów, szczególnie zainteresowały nas cztery badania, których wyniki można odnieść do naszych produktów:

  • Dystrybucja wody pod ciśnieniem: rurociąg z PE
  • Dystrybucja wody pod ciśnieniem: rurociąg z PVC-U
  • Dystrybucja gorącej/zimnej wody: rurociąg z PEX
  • Dystrybucja gorącej/zimnej wody: rurociągi z rur wielowarstwowych (tworzywo polimerowe/Al/tworzywo polimerowe)
teppfaImage:Teppfa

Wyniki badań pokazują, że rurociągi wykonane z tworzyw sztucznych mają mniejszy wpływ na środowisko niż wykonane z tradycyjnych materiałów alternatywnych. Potwierdzają zatem odkrycia poczynione w innych badaniach i jasno wskazują na ekologiczne korzyści ze stosowania tworzyw sztucznych w rurociągach budowlanych.

Udostępniamy do pobrania zestawienie najważniejszych wniosków z badań. Dodatkowe informacje, środowiskowe deklaracje produktów, raporty z niezależnych badań i analiza krytyczna badań trwałości wykonanych przez Vito są dostępne na stronie Teppfa: http://www.teppfa.eu/epdoverview.

Ekologiczność rur

Ekologiczność rurEkologiczność rur

GF Piping Systems sporządziła ocenę zachowania w cyklu życiowym rur stosowanych w budownictwie, przemyśle i dystrybucji mediów. Ocenę wykonano metodą porównawczą, zestawiając wpływ na środowisko jednometrowej rury tworzywowej stosowanej przez naszą firmę z rurą wykonaną z materiału alternatywnego (dla DN 25, 80 150 i 400). Badanie wykonali niezależni szwajcarscy specjaliści w oparciu o wiodącą międzynarodową bazę danych „ecoinvent”.

Pozytywnym wnioskiem, potwierdzonym w wielu innych badaniach jest to, że rury tworzywowe w rozmiarach i o przeznaczeniu takim, jak produkowane przez GF Piping Systems mają lepsze parametry pracy niż inne materiały. Na przykład ślad węglowy czyli skumulowane emisje gazów cieplarnianych z produkcji, transportu i usuwania jednometrowej rury z PE o wymiarze DN80 jest niemal pięć razy mniejszy niż w przypadku równoważnej rury wykonanej ze stali nierdzewnej. Czynnikami kluczowymi w ocenie wpływu rur na otoczenie jest rodzaj i ilość użytych materiałów, Wiele tworzyw sztucznych, a także miedź i stal nierdzewna mają podobne zapotrzebowanie energetyczne na kilogram materiału. Stal niskostopowa i żeliwo z użyciem średniego odsetka materiałów z odzysku, mają znacznie niższe zapotrzebowanie energetyczne na kilogram. Jednak w przeliczeniu na metr rury te wyniki są inne: ze względu na znacznie niższą masę rury z tworzywa mają lepsze osiągi niż metalowe, zwłaszcza te o małych i średnich średnicach.

Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych w Europie.

PlasticsEurope oceniła ilościowo wpływ zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie w badaniu produktów plastikowych innymi materiałami.

Wyniki:
Artykuły wykonane z tworzywa sztucznego dają istotne oszczędności energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie elementów plastikowych innymi prowadzi w większości przypadków do wzrostu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku gdy możliwie wiele produktów plastikowych zastąpiono wykonanymi z innych materiałów, w ciągu całego cyklu trwałości wszystkich produktów plastikowych zużyte zostanie 50% więcej energii niż przy stanie obecnym. Innymi słowy, stosowane obecnie produkty plastikowe oszczędzają łącznie 2400 mln GJ rocznie. Odpowiada to 50 tonom ropy naftowej rozmieszczonym na 200 bardzo dużych supertankowcach.

Pilz, H., Brandt, B., Fehringer, R. (2010): The impact of plastics on energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe [Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych w Europie]. Denkstatt GmbH na zlecenie PlasticsEurope, Bruksela, Belgia.