Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój stanowi wartość dodaną dla osób, środowiska naturalnego i firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym spoczywa zatem na nas szczególna odpowiedzialność. W naszej codziennej działalności konfrontujemy się z wyzwaniami jutra. Nasze struktury, procesy i systemy tworzymy w zgodzie z aspektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi i ściśle je nadzorujemy. Dobrobyt naszych pracowników, opracowywanie ekologicznych produktów, ochrona zasobów i zrównoważone procesy to część naszej koncepcji firmowej, a nie tylko cele.

Zrównoważony rozwój

Ekologiczna konstrukcja – zrównoważone wykorzystywanie zasobów

Dążymy do ochrony naturalnych zasobów w naszej codziennej działalności oraz w sposobie wykorzystywania naszych produktów w instalacjach klientów. Koncentrując się na naszych głównych kompetencjach – uzdatnienie wody i bezpieczny transport cieczy – pomagamy w ekonomicznym wykorzystywaniu cennego zasobu, jaki stanowi woda. Stosując nasze produkty, można również oszczędzać energię. Dzięki właściwej (ekologicznej) konstrukcji, odpowiednim materiałom, odpowiednim wymiarom i prawidłowej kontroli poszczególnych komponentów można zmniejszyć zużycie energii. To z kolei chroni nasze środowisko naturalne i jednocześnie obniża koszty naszych klientów.

Redukcja emisji dwutlenku węgla podczas produkcji

W zakładach produkcyjnych największy nacisk jest położony na zużycie energii. Nieodnawialne źródła energii są zużywane, a do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla. Staramy się stale zwiększać wydajność energetyczną i zredukować emisję dwutlenku węgla poprzez optymalizację naszych procesów produkcyjnych.

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas ważne

Zmniejszenie liczby wypadków i skrócenie nieobecności pracowników to nasze główne zadania społeczne. Zdrowi pracownicy, którzy czują się dobrze w pracy są zmotywowani i stanowią ważny element w zapewnieniu zadowolenia naszych klientów. Aktywnie angażujemy się w zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapobieganie wypadkom i skrócenie nieobecności pracowników.

Współpraca z naszymi dostawcami

Społeczna i ekonomiczna odpowiedzialność firmy obejmuje także dobór partnerów biznesowych. W kodeksie postępowania dla dostawców firma Georg Fischer określa wymagania dla wszystkich swoich dostawców towarów i usług. Główne zagadnienia w kodeksie postępowania to aspekty etyczne, poszanowanie praw człowieka, akceptowalne społecznie warunki pracy, przestrzeganie norm środowiskowych oraz wprowadzanie systemów zarządzania.

Kluczowe wskaźniki efektywności

W kontekście corocznego raportu na temat zrównoważonego rozwoju firma Georg Fischer zbiera wskaźniki społeczne ze wszystkich swoich zakładów. W zakładach produkcyjnych zbierane są dodatkowo wskaźniki środowiskowe. Wskaźniki te zestawione w systemie informacji o zrównoważonym rozwoju (Sustainability Information System, SIS) bazują na globalnej inicjatywie raportowej (Global Reporting Initiative, GRI) i są publikowane w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju firmy Georg Fischer.

Europejskie Stowarzyszenie Rur i Złączek z Tworzyw Sztucznych

teppfa
www.teppfa.eu

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikaty
Systemy zarządzania i uznane certyfikaty międzynarodowe potwierdzają nasze zaangażowanie na rzecz wysokiej jakości
Co oznacza dla nas jakość...

Dokumentacja naszego zaangażowania

Dokumentacja naszego zaangażowania
Zobacz, jak wykorzystujemy w praktyce zasady zachowania jakości, ochrony środowiska, BHP i ochrony zdrowia.
Poszczególne raporty

Wydajne systemy

Wydajne systemy
Nasze produkty charakteryzuje wydajne wykorzystanie zasobów i duża skuteczność.
Sprawdź sam...