Jakość

Jakość zapewnia bezpieczeństwo i jest podstawą zaufania. Podczas prac nad projektem, prac rozwojowych, w trakcie produkcji i eksploatacji produktów świadomość jakości oraz standardy jakości są czynnikami warunkującymi sukces. Podstawowe znaczenie jakości reguluje nasz sposób działania, kształtuje nasze rozumienie jakości i znajduje odzwierciedlenie w naszych własnych standardach jakości.

Quality provides security

Certyfikowane systemy

Certyfikowane systemy zarządzania zapewniają przestrzeganie standardów jakościowych i celów w całym przedsiębiorstwie, we wszystkich obszarach i procesach, sterują działaniami ukierunkowanymi na optymalizację i koordynują zapewnienie jakości. Wszystkie firmy produkcyjne i większość firm handlowych na całym świecie posiada certyfikat ISO 9001. Centralne Laboratorium Badawcze do badań zatwierdzających nad materiałami i produktami zlokalizowane w siedzibie głównej w Schaffhausen w Szwajcarii posiada certyfikat ISO/IEC 17025.

Mamy globalne podejście do jakości

Poprzez systematyczną integrację partnerów biznesowych i dostawców dążymy do całościowego podejścia do jakości, gwarantując wiążące roszczenie jakości w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Dzięki globalnemu systemowi zarządzania jakością klienci na całym świecie korzystają z wysokiego poziomu jakości, profesjonalnego zarządzania projektami, bezpieczeństwa eksploatacji i rozległej wiedzy praktycznej. Zespoły ekspertów zapewniają, że produkty i systemy są opracowywane i wytwarzane zgodnie ze wszystkimi ważnymi normami i specyfikacjami. W fazie planowania, podczas konsultacji lub szkoleń wykwalifikowani pracownicy kompetentnie wspierają klientów w miejscu montażu.

Jakość to nasza druga natura

Firma GF Piping Systems jest zobowiązana do spełnienia wymagań jakościowych swoich klientów oraz przestrzegania norm i przepisów prawnych. Konsekwentne stosowanie naszej polityki jakościowej to obowiązek każdego z nas. Ścisłe skoncentrowanie na jakości jest naturalne dla wszystkich naszych pracowników podczas wykonywania codziennej pracy.