Offshore

Sjøen har blitt stadig viktigere når det gjelder å utnytte ressurser og geologiske strukturer. Vi står overfor en stadig mer merkbar mangel på naturressurser, noe som fører til at det blir nødvendig å utforske verdenshavene. Riggene som brukes utsettes for naturkreftene døgnet rundt. Vind, regn og saltvann har kraftig påvirkning på superstrukturer på oljerigger, på bygninger og på forsyningsnett.

Offshore

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications