Energi

For å holde følge med det økende fokuset på bærekraftighet, skjer det vesentlige endringer i hvordan energi produseres, leveres og brukes. Vi leverer intelligente plastløsninger til vann og kjemikalier i spesielle applikasjoner for dagens -og morgendagens kraftproduksjon