Produksjon av mat og drikkevarer

Kjøleprosesser på bryggerier, vingårder, bakerier, meiereier og i produksjon av kjøtt og fisk krever ofte nøyaktig temperaturkontroll kombinert med stor kjølekapasitet. I den sekundære kjølekretsen sikres nøyaktig og kostnadseffektiv kontroll av den regulerte strømningen av kjølevæske i ferdigisolerte rør.