VVS

Drikkevannsinstallasjoner er et eksempel på installasjoner som må overholde ekstremt strenge krav til hygiene. Varmtvannsforsyning krever et energieffektivt system med pålitelig måle- og kontrollteknologi for å kunne gi optimal komfort. Boliger, hoteller, sykehus, industribygg, friarealer og skip – vi leverer varige og effektive rørsystemer for et hvert installasjon som kreves.

Løsninger for ditt byggeprosjekt

Løsninger for ditt byggeprosjekt
VVS

Produkter og systemer

Produkter og systemer
Produkter og systemer

Komfort og hygienisk

Komfort er når rent vann flyter fra kranen, drikkevann ikke stagnerer noe som helst sted i røret og når varmtvannet holder seg varmt. Ved å bruke kvalitetsprodukter som holder vannet i sirkulasjon og overvåker temperaturnivået i hele installasjonen, får man pålitelige drikkevannsystemer uten blindrør og unngår potensielle helsefarer som legionella og pseudomonader.

Installatører, planleggere, brukere og eiere verdsetter sikkerheten, kvaliteten og den enkle installasjonen de får med våre slitesterke og kostnadsbesparende produkter. Forbrukere setter pris på å ha rent drikkevann og vanntrykk og -temperatur som holder seg konstant.

Gjennomførte suksess prosjekter

Gjennomførte suksess prosjekter

Plastrørsystemet INSTAFLEX gir optimal drikkevannkvalitet til Europas største akuttsykehus.

Finn ut mer om vårt hygieniske system for distribusjon av drikkevann