Hycleen - I 4 trinn til optimal drikkevanns hygiene

Drikkevanns hygiene er viktig og påvirker både vår trivsel og vår helse. Derfor må drikkevannsinstallasjoner i bygninger være nøye planlagt, bygget og drevet. GF Piping Systems leverer systemer og produkter for store bygninger som hoteller, aldershjem, sykehus, idrettsanlegg og boligblokker.

Hycleen - I 4 trinn til optimal drikkevanns hygiene

Det integrerte vannhygienekonseptet består av fire områder: Forebygging, overvåkning, inngrep og risikovurdering. Denne tilnærmingen for å sikre drikkevannshygiene gir en rekke fordeler spesielt for eksisterende eiendommer, fordi deres gitte tilstand kan vurderes ved gjenoppretting av høy-kvalitets drikkevann. Da rehabiliteringer utføres i etapper, kan forebyggende tiltak ofte kun utføres av og til. Termisk eller kjemisk desinfeksjon på den annen side, er ideel med tanke på inngrep.

1 Forebygging

Hycleen - 1 Forebygging

Nye installasjonskonsepter og tiltak under bruk forbedrer drikkevannskvaliten over tid.

 • Drikkevannssystemer uten dødsoner
 • Utskiftning av drikkevannet
 • Unngå kalkstensdannelse, korrosjon og biofilmdannelse
Produktoversikt

2 Overvåking

Hycleen - 2 Overvåking

Stagnasjon kan føre til farlig mikrobiell kontaminasjon. Kontinuerlig overvåking sørger for at drikkevannskvaliteten holder seg på et høyt nivå.

 • Temperaturovervåking
 • Prøvetakning
Produktoversikt

3 Intervensjon

Hycleen - 3 Intervensjon

Dersom et høyt antall mikrober eller patogener påvises i drikkevannsprøven, kan dette vanligvis tilskrives brudd på forebyggende prosedyrer. Tilsetning av kjemikalier bør bare brukes som en siste utvei for å sikre høy kvalitet på drikkevannet.

 • Termisk desinfeksjon
 • Kjemisk desinfeksjon
Produktoversikt

4 Risikovurdering

Hycleen - 4 Risikovurdering

Endringer i bruken av bygninger eller justeringer gjort av vannleverandører krever revurdering av tiltak fra tid til annen. Alle relevante parametere er hensynstatt under en risikovurdering.

 • Evaluering av drikkevannskvaliteten basert på forskjellige indikatorer
Produktoversikt

Hycleen Des 30

Hycleen Des 30 enheten tilbyr anleggsoperatørene viktige fordeler under desinfisering av drikkevannssystemene. Mange års erfaring viser at denne enheten også behandler gamle rørsystemer pent og viser seg derfor å være ideell for eksisterende instalasjoner.

 • Meget effektivt desinfeksjonsmiddel mot bakterier
 • Godkjent desinfeksjonsmiddel i henhold til Drikkevannsvedtektens §11
 • Små mengder er tilstrekkelig
 • Depoteffekt i hele drikkevannssystemet
 • Ingen oppbygging av motstandsdyktige microorganismer
 • Reduksjon av biofilmer

 • Ingen mikro-biologisk korrosjon
 • Lav systemrisiko; enkel i bruk
 • Lav driftsrisiko; ingen transport eller lagring av helsefarlig kjemikaler.
 • Svekker ikke levetiden til GF produktet
 • Miljøvennlig
 • Kostnadseffektiv


Produktkatalog

Hycleen Des 30
Hycleen Des 30

Vi hjelper deg

Hycleen - Vi hjelper deg

Om du har du spørsmål eller ønsker et individuell råd vennligst kontakt oss.

Kontakt oss

Hycleen service

Hycleen Services

Våre tjenester utvider drikkevannskvaliteten for deg som planlegger og operatør

 1. Forebyggende spylinger
 2. Legionella prøvetaking, inspeksjon, Opprettelse av Vedlikehold og Servicemanual
 3. Tilføringav kjemisk desinfeksjon
 4. Uavhengig risikovurdering
Kontakt oss