GF pleit voor EU Green Deal bij COVID-19 herstel

18-aug-2020 8:01

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en MVO-Nederland roepen bedrijven op om gezamenlijk te werken aan een duurzaam herstel van de economie. Om dit te bereiken willen ze duurzaamheidsmaatregelen, zoals deze zijn opgenomen in de EU-Green Deal, meenemen in de corona-herstelplannen. GF ondersteunt samen met bijna 300 andere bedrijven dit initiatief. Helpt u als bedrijf ook mee?

Overhandiging Green Recovery Statement

Wat is de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

De DSGC wordt geleid door CEO's van acht Nederlandse, internationaal opererende bedrijven. Aan het hoofd staat onze oud-minister-president Jan-Peter Balkenende. Hun doel is om veranderingen en innovaties voor o.a. energievoorziening, grondstofverbruik en voedselsystemen te realiseren. Zo willen ze Nederland een nieuw toekomstperspectief bieden van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Deze transitie willen ze in Nederland versnellen en internationaal aanjagen via duurzame bedrijfsmodellen en zo bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Het is daarom belangrijk dat het thema duurzaamheid in grote mate terugkomt in de corona-herstelplannen.

Waarom dit initiatief?

Door de COVID-19 crisis komt de transitie naar een duurzame economie in gevaar. Door nu te handelen kunnen we onze economie versterken, maar ook direct de negatieve effecten op ons milieu, de samenleving, het welzijn van mensen en bedrijfsprocessen voorkomen. Door de steun van Nederlandse bedrijven, die duurzaamheid verweven in hun bedrijfsmodellen, wordt een duidelijk signaal aan de regering afgegeven dat we ons allemaal hiervoor moeten inzetten.

Wat is precies het doel van dit initiatief?

Deze brede coalitie van Nederlandse bedrijven vraagt de Nederlandse regering om de volgende drie punten in overweging te nemen:

  1. Maak de EU Green Deal de hoeksteen van de EU-herstelplannen.
  2. Zorg dat de investeringen die uit het COVID-19 herstelplan voortvloeien, de economie verder op weg helpen bij het realiseren van de SDG’s en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord
  3. Blijf op de lange termijn zekerheid bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en meetbare verplichtingen

DSG Sustainability statement

Bekijk hier het volledige statement!


Wat is de huidige stand van zaken?

Op 19 juni 2020 werd het initiatief met handtekeningen van 160 bedrijven gepresenteerd aan het kabinet. Inmiddels is er 25 juni gedebatteerd in de tweede kamer en zijn de eerste initiatieven op 30 juni aangenomen. De steun vanuit het bedrijfsleven is inmiddels gegroeid naar meer dan 300 bedrijven. Ondertussen blijven DGSC en MVO-Nederland lobbyen. Bekijk deze pagina voor het laatste nieuws: https://www.dsgc.nl/nl/nieuws


Wilt u, net als GF, ook onderdeel uitmaken van dit initiatief?

Bekijk dan deze website! Aanmelden is mogelijk tot 5 september.
Terug

Bekijk hier het volledige statement!