Georg Fischer deelt uit, wie goed doet, goed ontmoet

18-mei-2015 11:00

In dit kader mochten onze medewerkers onlangs ideeën aandragen voor lokale initiatieven en goede doelen om te steunen. Uit de vele nominaties werden uiteindelijk vier organisaties gekozen: Stichting Taaie Rakkers, Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde en omgeving, Stichting Waterhelp en Jazz Comes To Town Epe.

Georg Fischer deelt uit aan o.a. de stichting Taaie Rakkers

Taaie Rakkers

Stichting Taaie Rakkers is er voor Cystic Fibrosis patiënten. Een Cystic Fibrosis Patiënt heeft, als gevolg van een genetische afwijking, veel last van zeer taai slijm. Dit is van invloed op de ademhaling, spijsvertering en overige organen. De levensverwachting is de laatste decennia wel sterk verbeterd: van slechts 10% geboren in de jaren 50 die de volwassen leeftijd haalden tot ca. 60% geboren in de jaren 70 tot inmiddels 40 à 50 jaar geboren na 2000, doch met grote verschillen per patiënt. CF is en blijft een ernstige ziekte en  is van grote invloed op het leven van de patiënt en de rest van het gezin. Om deze groep kinderen en jongvolwassenen hun ziek zijn even te laten vergeten, is de Stichting Taaie Rakkers in het leven geroepen. Deze Stichting heeft als doel om vier tot zes hartenwensen per jaar van CF-ers te vervullen. Gewoon genieten van dat wat je altijd al had willen doen, zien, horen…… uit het isolement komen. 

Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde en omgeving

De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de (verborgen) armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel in Nederland. Ze helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten. Waar nodig wordt ook in een andere vorm hulp verleend. Het ophalen van voedsel bij bedrijven en instellingen, het samenstellen van voedselpakketten en het verstrekken van deze pakketten aan hulpbehoevende huishoudens zijn de voornaamste taken. Daarnaast houdt ze regelmatig inzamelacties om zelfstandig voedselpakketten te kunnen samenstellen. Voedselpakketten die door de voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere periode financieel echt niet rond kunnen komen. De gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.

Stichting Waterhelp

Stichting Waterhelp heeft tot doel het leveren van nood- en structurele hulp voor realisatie van watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Deze hulp is niet-commercieel, maar wordt wel op professioneel niveau uitgevoerd. Bij de uitvoering van de projecten staat de duurzaamheid van de hulp en toegepaste technieken voorop. 

Naast het zelfstandig ontwikkelen van waterprojecten speelt Waterhelp graag een verbindende rol tussen andere NGO's die hun doelstellingen willen bereiken. Zij zijn daarbij veelal eerst genoodzaakt goede watervoorzieningen te verschaffen alvorens toe te komen aan de realisatie van hun uiteindelijke doelstellingen (scholen, ziekenhuizen, e.a.). Waterhelp is als onafhankelijk intermediair en specialist op watergebied in staat haar kennis en middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Jazz comes to town

De Stichting Jazz comes to town heeft als doel: Het aanbieden van jazzmuziekmanifestaties aan een groot algemeen publiek in de gemeente Epe en alles dat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of bevorderlijk werkt, in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen, stimuleren en/of ontwikkelen van initiatieven op het gebied van jazzmuziek alsmede het organiseren van jazzconcerten en andere activiteiten op het gebied van jazzmuziek in de gemeente Epe. Zo wordt er sinds 1995 in het centrum van Epe, gedurende de zomermaanden, een gratis toegankelijk jazzfestival georganiseerd. Vijf zaterdagen lang betreden (inter)nationale jazzartiesten het podium.

Terug